Kasutusjuhend PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC DMC-FZ2000 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC DMC-FZ2000 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC DMC-FZ2000 kasutusjuhendi.


PANASONIC DMC-FZ2000 : Lae alla täielik kasutusjuhend (15414 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC DMC-FZ2000

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Peamised kasutusjuhised Mudel nr Digitaalkaamera DMC-FZ2000 Palun lugege enne selle toote kasutamist järgmised juhised hoolega läbi ning hoidke see juhend tulevikus kasutamiseks alles. Üksikasjalikumad kasutusjuhised leiate dokumendist “Kasutusjuhised lisafunktsioonidele (PDF-vorming)”. (P70) Veebileht: http://www. panasonic. com Mudeli numbri sufiks “EB” viitab, et see on Ühendkuningriigi mudel. EB DVQX1043ZA F0916KD0  Lugupeetud klient!Soovime kasutada seda võimalust, et tänada teid Panasonicu digitaalkaamera ostmise puhul. Palun lugege need kasutusjuhised hoolega läbi ja hoidke need tulevikus kasutamiseks alles. [. . . ] [0/+]: Viib fookuse eemale esialgsest positsioonist, kui te pildistate. * Pole saadaval paisksalvestuse jaoks. Kui kasutate paisksalvestust, kui vajutate ja hoiate säriaja nuppu all, salvestatakse pidevalt, kuni tehtud on täpsustatud piltide arv. 34 DVQX1043 (ENG) 4 DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) 34 Salvestamine Kujutise stabilisaator Kehtivad režiimid: Tuvastab automaatselt ja väldib virvendust. Liikuva pildi salvestamiseks on saadaval funktsioon 5-Axis Hybrid Image Stabiliser. See kasutab nii läätse optilist stabilisaatorit kui ka kaamera anduri elektroonilist stabilisaatorit. See korrigeerib erinevaid virvendusi, k. a neid, mis esinevad suumitud salvestamise ajal ning samuti kõndimise ajal salvestades. Valige menüü. (P22) MENU MENU [ ] [ [ ] → ] [ [Rec] ] [Stabilizer] [ ] Vertikaalset ja horisontaalset loksutust kompenseeritakse. [Operation Mode] [ ] ] [[ [ ]] ([Normal]) ] [ ] [ ] Kaamera loksutust korrigeeritakse üles/alla liigutuste jaoks. ] [ See režiim on ideaalne kaasalibisemiseks (pildistamise meetod, ([Panning]) [ ] mis hõlmab kaamera keeramist, et minna kaasa subjekti [ ] > → liigutustega, mis toimuvad pidevalt kindlas suunas). [Stabilizer] ei tööta. [OFF] [E-Stabilizati on (Video)] Korrigeerib virvendused, mis esinevad 5 suunas liikuva pildi salvestamise ajal, nimelt vertikaalses, horisontaalses suunas, pöördteljel, vertikaalsel pöördel ja horisontaalsel pöördel (5-axis Hybrid Image Stabiliser funktsioon). [ON]/[OFF] • Kui seate selle suvandi [ON] peale, muutub salvestatud liikuva pildi vaatenurk kitsamaks. 16 Suumimistüübid ja kasutamine Optiline suumimine DVQX1043 (ENG) Kehtivad režiimid: Suumib sisse kujutise kvaliteeti halvendamata. Maksimaalne suurendus: 20× Täiendav optiline suumimine Kehtivad režiimid: See funktsioon töötab, kui mis tahes pildi suurused (P50), millele viidatakse abil, on valitud. Saab ka kaugemale sisse suumida kui funktsiooniga Optical Zoom, halvendamata sealjuures kujutise kvaliteeti. Maksimaalne suurendus: 40k k k (Sealhulgas on optilise suumi suurendus. Suurendustase erineb [Picture Size] k seadistusest sõltuvalt. ) k DVQX1043 (ENG) k 8 35 3535 35 (ENG) DVQX1043 35 (ENG) DVQX1043 35 (ENG) DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) DVQX1043 35 Salvestamine -FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 28 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Intelligent Zoom Kehtivad režiimid: DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 36 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 minimeerides kujutise kvaliteedi halvenemist. MENU MENU Sisse saate suumida kuni kaks korda originaalsest suumi suurendusest, samal ajal > → [Rec]/ [Motion Picture] → [i. Zoom] → [ON]/[OFF] [Digital Zoom] Kehtivad režiimid: Kuigi kujutise kvaliteet muutub iga kord suumides halvemaks, saate suumida sisse kuni neli korda originaalse suumi suurendust. MENU MENU > → [Rec]/ [Motion Picture] → [Digital Zoom] → [ON]/[OFF] > [Digital Zoom] > [Digital Zoom] > [Digital Zoom] Liikuva pildi/4K liikuva pildi salvestamine Kehtivad režiimid: standardile või (ENG) 16 DVQX10434K liikuvale pildile MP4 või MOV vormingus. Kaameraga saab salvestada täiskõrgresolutsiooniga liikuvaid pilte, mis vastavad AVCHD 1 Alustage salvestamisega, vajutades liikuva pildi nuppu. A Möödunud salvestusaeg B Olemasolev salvestusaeg 16 • Võimalik (ENG) DVQX1043 on liikuva pildi salvestamine, mis sobib igale režiimile. • Salvestamise olekuindikaator (punane) C vilgub liikuva pildi salvestamise ajal. • Vabastage liikuva pildi nupp kohe pärast selle vajutamist.   3s 2 Lõpetage salvestamine, vajutades uuesti liikuva pildi nuppu. DVQX1043 (ENG) • Liikumatu pildi salvestamine on samuti võimalik liikuva pildi salvestamise ajal, vajutades säriaja nupu täielikult alla. R1m37s  36 DVQX1043 (ENG) 36 36 36 DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) 36 DVQX1043 (ENG) Salvestamine • [AVCHD]: Salvestamisega saab jätkata ilma tõrgeteta, isegi kui faili suurus ületab 4 GB, kui liikuva pildi fail Z2000MST-DVQX1043_eng. book 36 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 jagatakse. • [MP4] ([Rec Quality] suurusega [FHD] või [HD]): Salvestamisega saab jätkata ilma tõrgeteta, isegi kui pidev salvestamine ületab 30 minutit või kui faili suurus ületab 4 GB, kuid liikuva pildi fail jagatakse ja salvestatakse/taasesitatakse eraldi. • [MP4] ([Rec Quality] suurusega [4K]), [MP4 (LPCM)] või [MOV]: Liikuva pildi fail salvestatakse ja esitatakse uuesti eraldi failis järgmistel juhtudel (te saate salvestamisega ilma katkestusteta jätkata. ): – Kui kasutate SDHC-mälukaarti: Kui fail ületab 4 GB – Kui kasutate SDXC-mälukaarti: Kui pidev salvestamine ületab 3 tundi ja 4 minutit või kui fail ületab Z2000MST-DVQX1043_eng. book 36 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 96 GB.  Vormingu, suuruse ja salvestamise kaadrisageduse seadistamine MENU > → [Motion Picture] → [Rec Format] See andmevorming sobib, kui taasesitus on plaanis kõrgresolutsiooniga teleril vms. Admete vorming kujutise redigeerimiseks. [AVCHD] [MP4] [MP4 (LPCM)] [MOV] MENU > → [Motion Picture] → [Rec Quality] Kui [AVCHD] on valitud. (: Saadaval, —: mitte saadaval) Süsteemi sagedus Suvand [FHD/28M/60p]* [FHD/28M/50p]* [FHD/17M/50i] [FHD/24M/30p] [FHD/24M/25p] [FHD/24M/24p] 59, 94 Hz (NTSC)  — —  —  50, 00 Hz (NTSC) —  —  —  — 24, 00 Hz (NTSC) — — — — — — — Suurus 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 Salvestuse kaadrikiirus 59. 94p 50. 00p 59. 94i 50. 00i 59. 94i 50. 00i 23. 98p Anduri väljund 59, 94 50, 00 59, 94 50, 00 29, 97 25, 00 23, 98 Bitikiirus 28 Mbps 28 Mbps 17 Mbps 17 Mbps 24 Mbps 24 Mbps 24 Mbps DVQX1043 16[FHD/17M/60i] (ENG) * AVCHD Progressive 16 DVQX1043 (ENG) 37 Salvestamine Kui [MP4] on valitud (: Saadaval, —: mitte saadaval) Süsteemi sagedus Suvand [4K/100M/30p]* [4K/100M/25p]* [4K/100M/24p]* [FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p] [FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p] [HD/10M/30p] [HD/10M/25p] 59, 94 Hz (NTSC)  —   —  —  — 50, 00 Hz (NTSC) —  — —  —  —  24, 00 Hz (NTSC) — — — — — — — — — Suurus 3840×2160 3840×2160 3840×2160 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1280×720 1280×720 Salvestuse kaadrikiirus 29. 97p 25. 00p 23. 98p 59. 94p 50. 00p 29. 97p 25. 00p 29. 97p 25. 00p Anduri väljund 29, 97 25, 00 23, 98 59, 94 50, 00 29, 97 25, 00 29, 97 25, 00 Bitikiirus 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 28 Mbps 28 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 10 Mbps * 4K liikuv pilt Kui [MP4 (LPCM)], [MOV] on valitud (: Saadaval, —: mitte saadaval) Suvand [C4K/100M/24p]*1 [4K/100M/30p]*1 [4K/100M/25p]*1 [4K/100M/24p]*1 [FHD/ALL-I*2/ 200M/60p] [FHD/100M/60p] [FHD/50M/60p] [FHD/ALL-I*2/ 200M/50p] [FHD/100M/50p] [FHD/50M/50p] [FHD/ALL-I*2/ 200M/30p] [FHD/100M/30p] [FHD/50M/30p] 59, 94 Hz (NTSC) —  — —     — — —    Süsteemi sagedus 50, 00 Hz (NTSC) — —  — — — — —    — — — 24, 00 Hz (NTSC)  — —  — — — — — — — — — — Suurus 4096×2160 3840×2160 3840×2160 3840×2160 3840×2160 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 Salvestuse kaadrikiirus 24. 00p 29. 97p 25. 00p 24. 00p 23. 98p 59. 94p 59. 94p 59. 94p 50. 00p 50. 00p 50. 00p 29. 97p 29. 97p 29. 97p Anduri väljund 24, 00 29, 97 25, 00 24, 00 23, 98 59, 94 59, 94 59, 94 50, 00 50, 00 50, 00 29, 97 29, 97 29, 97 Bitikiirus 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 38 Salvestamine [FHD/ALL-I / 200M/25p] *2 — — — —  —  —     — — — — — — — — —  —  —  — 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 25. 00p 25. 00p 25. 00p 24. 00p 23. 98p 24. 00p 23. 98p 24. 00p 23. 98p 25, 00 25, 00 25, 00 24, 00 23, 98 24, 00 23, 98 24, 00 23, 98 200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 50 Mbps [FHD/100M/25p] [FHD/50M/25p] [FHD/ALL-I*2/ 200M/24p] [FHD/100M/24p] [FHD/50M/24p] *1 4K liikuv pilt *2 ALL-lntra: “ALL-Intra” viitab andmete kokkusurumise meetodile, kus iga kaader surutakse kokku. Selle meetodiga salvestatud liikuvate piltide faili suurus muutub suuremaks, kuid see meetod aitab takistada kujutise kvaliteedi halvenemist, kuna redigeerimine ei nõua uuesti kodeerimist. • Liikuvate piltide salvestamise ajal 4K-s, kasutage UHS Speed Class 3 kaarti. [. . . ] Kuvab QR-koodi kaamera monitoril. [URL display] [QR Code display] • Teil läheb vaja programmi Adobe Reader, et lehitseda “Kasutusjuhised lisafunktsioonidele (PDF-vorming)" või see alla laadida. Järgmiselt veebilehelt saate Adobe Reader versiooni alla laadida ja installida ning kasutada seda oma OS-iga. (septembri 2016 seisuga) http://www. adobe. com/products/acrobat/readstep2. html 16 16 DVQX1043 (ENG) DVQX1043 (ENG) 70 70 DVQX1043 (ENG) Muu Antud toode sisaldab järgmist tarkvara: (1) eraldi Panasonic Corporationi poolt või nende jaoks välja arendatud tarkvara. (2) kolmandatele osapooltele kuuluvat ja Panasonic Corporationile litsentsi alusel antud tarkvara ja/või (3) avatud allika tarkvara. Tarkvara, mis kategoriseeritakse (3) alla, levitatakse lootes, et see tuleb kasuks, kuid ILMA GARANTIITA, isegi ilma kaudse garantiita seoses TURUSTATAVUSE või TEATUD OTSTARBEKS KASUTATAVUSEGA. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag