Kasutusjuhend PANASONIC DMP-UB900

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC DMP-UB900 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC DMP-UB900 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC DMP-UB900 kasutusjuhendi.


PANASONIC DMP-UB900 : Lae alla täielik kasutusjuhend (393 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC DMP-UB900

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] • Vajate 4K (50p/60p) kujutiste nautimiseks 18 Gbit/s toega HDMI-juhet. Osa number: K1HY19YY0048 • 4K-ühilduva teleriga ühendamisel valitakse automaatselt 4K (50p/60p). [. . . ] • Seadme mällu võib olla salvestatud kasutusajalugu. 4 (46) SQT1292 DMP-UB900_Basic-SQT1292. book 5 ページ 2016年3月7日 月曜日 午後3時6分 Ettevaatusabinõud HOIATUS! Seade Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks: • Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest. • Ärge pange seadmele vedelikuga täidetud esemeid nagu vaase. Toitejuhe Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks: • Kontrollige, et toitepinge vastab seadmele trükitud nimipingele. • Ärge juhet tõmmake, painutage ega asetage sellele raskeid esemeid. Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata pistikupesast lahti ühendada. Väikesed esemed Hoidke mälukaarti ja patareisid allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult. Patareid Patareide valesti käsitsemine põhjustab elektrolüüdilekke- ja seega tuleohtu. • Saate infot patareide nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. • Ärge kasutage korraga vanu ja uusi ega erinevat tüüpi patareisid. • Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos otsese päikesevalguse kätte. Hoidke jahedas ja pimedas kohas. Raadiokohtvõrgu ühendus Seadme kasutamisel kehtivad järgmised piirangud. Panasonic ei vastuta ettenägematute kahjude eest, mis võivad kaasneda nende piirangute eiramise või seadme kasutusseisundi või kasutamatusega. • Raadio teel edastatud ja vastuvõetud andmeid võidakse salaja pealt kuulata ja jälgida. [. . . ] Te aitate selliseid tooteid õigesti kõrvaldades hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Saate lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC DMP-UB900

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag