Kasutusjuhend PANASONIC ERGC20

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC ERGC20 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC ERGC20 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC ERGC20 kasutusjuhendi.


PANASONIC ERGC20 : Lae alla täielik kasutusjuhend (309 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC ERGC20

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] • Lülitage masin välja enne lõikepikkuse muutmist või kammtarviku eemaldamist. • Kandke iga kord enne kasutamist õli nooltega tähistatud punktidesse. • Ärge kasutage lõikurit muul eesmärgil peale juuste lõikamise. [. . . ] Lükake põhikerel toitelüliti asendisse “1” juukselõikuri sisselülitamiseks. Märkus Masin ei lülitu sisse, kui hoolduse liugplaat on avatud. 3 7. Lõigake juuksed soovitud pikkusele masinat juuste langemise suunale vastupidises suunas liigutades. • Ärge kasutage juukselõikurit tagurpidi. Võite muidu juuksed liiga lühikeseks lõigata. Kuidas juukseid lõigata? 1. Lõigake aeglaselt pealae suunas. • Vajutage kammtarviku ots vastu peanahka. Eesti Eest Tagant Küljelt Kammtarviku eemaldamine 1. Hoidke lõikepikkuse reguleernuppu vajutatuna ja libistage samal ajal kammtarvikut, kuni see vabaneb põhikere küljest. • Lõigake risti-rästi erinevates suundades põhjalikuks kärpimiseks. Juuste lõikamine ilma kammtarvikuta Ilma kammtarvikuta lõigates jäävad juuksed umbes 0, 5 mm pikkused. Hoidke juuste lõikamiseks juukselõikuri pead otse peanaha vastas. 2. Reguleerige kammtarvik soovitud sättele. <Lõikepikkuse valimine (võrdlus)> • 12 mm juuste üldpikkus → 9 mm juuste • 9 mm juuste üldpikkus → 6 mm juuste pikkus kaelajoonel pikkus kaelajoonel 2. Lõigake juuksed kõrvade ümbert ja kaelajoonel üldpikkusest pisut lühemaks. • Tõstke juuksepiirist eemaldudes vähehaaval kammtarviku otsa. • Tõstke seda rannet painutades. 4 Puhastamine Juukselõikuri puhastamine hoolduse liugplaadi abil Loputamine See sümbol näitab, et masinat võib pesta jooksva kraanivee all. Harjaga puhastamine 1. Puhastage masin karvakestest komplekti kuuluva puhastusharjaga. • Kui kõiki karvakesi ei õnnestu eemaldada, siis puhastage nii, et hoolduse liugplaat on lahti ja terad eemaldatud. Märkus • Masin ei lülitu sisse, kui hoolduse liugplaat on avatud. • Hoolduse liugplaati ei saa avada, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis. Eesti Hoiatus! Ühendage elektrilöögi saamise vältimiseks toitejuhe juukselõikuri küljest lahti, enne kui masinat veega pesete. 1. Hoidke juukselõikurit pahupidi ja raputage seda õrnalt või eemaldage karvakesed ettevaatlikult sõrmega nipsutades. [. . . ] Lugege lk 7 peatükki “Info kasutajatele (eramajapidamised) elektroonikaromude kasutuselt kõrvaldamise kohta”. 6 Eesti Info kasutajatele (eramajapidamised) elektroonikaromude kasutuselt kõrvaldamise kohta See sümbol tootel ja/või kaasasolevates dokumentides tähendab, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega. Sobiva käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks viige need tooted sihtotstarbelisse kogumispunkti, kus need võetakse vastu tasuta. Alternatiivina saab osades riikides tagastada toote kohalikule jaemüüjale uue võrdväärse toote ostmisel. Selle toote õigesti kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõuetevastase jäätmekäitlusega kaasneda. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC ERGC20

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag