Kasutusjuhend PANASONIC ESLV6N

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC ESLV6N kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC ESLV6N kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC ESLV6N kasutusjuhendi.


PANASONIC ESLV6N : Lae alla täielik kasutusjuhend (3342 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC ESLV6N

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Kasutusjuhend (Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel Mudeli nr ES-LV6N !"#$%&'(!)*+, -. ///0 1203400405///00613677 EE Eesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 !"#$%&'(!)*+, -. ///1 1203400405///00613677 Tagantvaade a c d e b b f g (Household) Operating Instructions Rechargeable Shaver Model No. "#$%&'(!%"# )&"'"#*%% !+, -. /01$20, +$!, . 3456- !!"#$"!%&' 3 !"#$%&'(!)*+, -. ///8 1203400405///00613673 4 !"#$%&'(!)*+, -. ///7 1203400405///00613673 Kasutusjuhend (Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel Mudeli nr ES-LV6N Sisukord Ohutusnõuded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kavandatud kasutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Seadme osad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ettevalmistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pardli puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Süsteemi välimise fooliumi ja sisemiste terade asendamine . . . . . . . . . 16 KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rikkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Keskkonnakaitseks ja materjalide ringlussevõtuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Täname, et ostsite selle Panasonicu toote!Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi ja hoidke tuleviku tarvis alles. 5 !"#$%&'(!)*+, -. ///3 1203400405///00613673 EE Hoiatus! [. . . ] Muidu esineb kondensaadi ja rooste põhjustatud talitlushäirete oht. Ainult ühe sisemise tera sisestamisel võib pardel kahjustuda. • Pardli veega pesemiseks ei tohi kasutada soolast ega kuuma vett. Ärge leotage pardlit kaua aega vees. 11 !"#$%&'(!)*+, -. ///00 1203400405///0061367& EE Seadme osad Põhikere Seadme pesa Kaitsekate Välimine fooliumosa Süsteemi välimine foolium Süsteemi välimise Fooliumiraam fooliumi vabastusnupud Siledad rullikud Sisemised terad Trimmer • Need aitavad seadet Trimmeri pide lihtsamalt üle naha Põhikere tagumised libistada. Fooliumiraami klemmid vabastusnupud Toiteadapter (RE7-87) Toitelüliti Adapter Tähiste paneel Toitepistik a. Fooliumi/terade Kasutusjuhend kontrollimise tähis Garantiikaart ( ) g. Laadimisoleku tähis ( ) Enne kasutamist Pardli laadimine • Lülitage pardel välja. • Kuivatage seadme pesa veepiiskadest. 1 2 Sisestage seadme pistik [ ] pardlisse. Ühendage adapter [ ] elektrivõrgu pistikupessa. • Kontrollige, et laadimisoleku tähis ( ) hakkab hõõguma. • Laadimine lõpeb umbes 1 h pärast. 2 1 3 Ühendage adapter lahti pärast laadimise lõppu. Märkus Pardlit ei saa laadimise ajal kasutada. Akulaengu tähise kriipsukeste arv suureneb laadimise edenedes. Akulaengu tähis ja süttivad 5 s põlema. 12 !"#$%&'(!)*+, -. ///01 1203400405///00613675 Märkused • Kui te ei ole pardlit üle 6 kuu kasutanud ja pardli esmakordsel laadimisel ei pruugi laadimisoleku tähis ( ) mõne minuti jooksul hõõguma hakata ning laadimisaeg võib tavalisest erineda. Tähis hakkab viimaks siiski hõõguma, kui seade jääb elektrivõrku ühendatuks. • Laadimiseks soovitav ümbritseva õhu temperatuur: 10–35 °C. Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril võib kuluda laadimiseks rohkem aega või laadimisoleku tähis ( ) võib kiiresti vilkuma hakata ja aku nõuetekohane laadimine ebaõnnestuda. • Aku täiesti täis laadimisel saab pardlit kasutada umbes 2 nädalat. (See varieerub siiski kasutusest sõltuvalt. ) Märkused • Seade ei pruugi töötada madalamal ümbritseva õhu temperatuuril kui umbes 5 °C. • Raseerimisandur ei pruugi toimida raseerimisgeeli tüübist ja kogusest olenevalt. • Raseerimisandur ei pruugi toimida ja võimsus ei pruugi muutuda habeme tihedusest ja raseerimispeas olevate karvakeste hulgast olenevalt. • Hoidke sõrmed pardli kasutamise ajal sõrmetoel, et mitte kogemata lülitit vajutada. Toitelüliti lukustusest vabastamine 2. , kui pardel 14 !"#$%&'(!)*+, -. ///07 1203400405///0061367: Raseerimispea saab vabastada liikuma või fikseerida kindlasse asendisse. FREE Raseerimispea liigub, et ükski koht ei jääks raseerimisel vahele. LOCK Raseerimispea on lukustatud liikumatusse asendisse. Soovitame pardli puhastada iga kasutuskorra järel. FREE LOCK Veega pesemine • Lülitage pardel välja ja ühendage toiteadapter lahti. FREE FREE LOCK 1 ►Trimmeri kasutamine 1. [. . . ] Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda. Asendage süsteemi välimine foolium, kui see on kahjustunud või deformeerunud. (Vt lk 17. ) Pardel ei raseeri enam sama nahalähedaselt nagu varem. Pardel teeb valju müra. Karvakesi lendab pardlist igas suunas. 19 !"#$%&'(!)*+, -. ///0: 1203400405///00613637 EE Probleem Abinõu Raseerimisandur toimib. Rakendatav võimsus ja seega mootori heli muutub habeme tihedusest olenevalt. Probleem Abinõu Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC ESLV6N

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag