Kasutusjuhend PANASONIC ESST3N

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC ESST3N kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC ESST3N kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC ESST3N kasutusjuhendi.


PANASONIC ESST3N : Lae alla täielik kasutusjuhend (4593 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC ESST3N (26149 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC ESST3N

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Kasutusjuhend (Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel Mudeli nr ES-ST3N !"#"$%&'!()*+, -. . . / 01/231%3/4. . . /25%%506 EE Eesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 !"#"$%&'!()*+, -. . . 0 01/231%3/4. . . /25%%506 Eestvaade Tagantvaade !"#$%&'(!%"# )&"'"#*%% !+, -. /01$20, +$!, . 3456- !!"#$"!%&' 3 !"#"$%&'!()*+, -. . . % 01/231%3/4. . . /25%%507 4 !"#"$%&'!()*+, -. . . 4 01/231%3/4. . . /25%%507 Kasutusjuhend (Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel Mudeli nr ES-ST3N Sisukord Ohutusnõuded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kavandatud kasutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Seadme osad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Enne kasutamist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pardli laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pardli kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lülitiluku kasutamine ja tähis . . . . . . . . . 15 Pardli puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rikkeotsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hooldus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Keskkonnakaitseks ja materjalide ringlussevõtuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Täname, et ostsite selle Panasonicu toote!Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi ja hoidke tuleviku tarvis alles. 5 !"#"$%&'!()*+, -. . . 8 01/231%3/4. . . /25%%507 EE Hoiatus! [. . . ] Kasutage pardlit transportides kandehoidikut välimise fooliumi kaitseks. • Puhastage pardel hoolikalt karvakestest, enne kui sellele transportimiseks kandehoidiku kinnitate. ►Kandehoidiku kinnitamine Kinnitage kandehoidik joonisel näidatud viisil pardlile. • Hoolitsege, et eend ( ) on ettepoole suunatud ning kinnitage siis kandehoidik pardlipeaga joondatult klõpsuga pardlile. ►Kandehoidiku eemaldamine Suruge kandehoidiku külgedele ja tõmmake hoidik pardlilt ära. 12 !"#"$%&'!()*+, -. . . /0 01/231%3/4. . . /25%%5%1 Pardli laadimine • Lülitage pardel välja. • Kinnitage kandehoidik pardlile süsteemi välimise fooliumi kaitsmiseks kriimustuste eest. • Kuivatage seadme pesa ja laadimisalus veepiiskadest. Laadimise ajal Laadimise lõppedes Laadimisprobleem 1 Sisestage seadme pistik [ ] pardlisse. Ühendage adapter [ ] 2 elektrivõrgu pistikupessa. • Laadimine lõpeb umbes 1 h pärast. Laadimisaeg võib laadimisvõimest olenevalt varieeruda. 2 Laadimisoleku tähis ( ) hõõgub punaselt. Laadimisoleku tähis ( ) kustub. Laadimisoleku tähis ( ) vilgub 2 korda sekundis. 1 3 Ühendage adapter lahti pärast laadimise lõppu. • Aku laadimine üle 1 h ei mõjuta aku talitlust negatiivselt. (Vt lk 15 ja 16. ) Pardlit võib hoida käes ka nii, nagu hoiate pastakat. 2 Vajutage , kui olete lõpetanud. Kui aku hakkab tühjaks saama Laadimisoleku tähis ( ) vilgub pardli kasutamise ajal kord sekundis. • Pärast laadimisoleku tähise ( ) vilkuma hakkamist saab raseerida veel 2–3 korda. (See varieerub siiski kasutusest olenevalt. ) 14 !"#"$%&'!()*+, -. . . /4 01/231%3/4. . . /25%%5%4 ►Trimmeri kasutamine Lükake trimmeri pide üles. Hoidke naha suhtes täisnurga all ja liigutage allapoole põskhabeme trimmimiseks. • Seade ei pruugi töötada madalamal ümbritseva õhu temperatuuril kui umbes 5 °C. • Raseerimisandur ei pruugi toimida raseerimisgeeli tüübist ja kogusest olenevalt. • Hoidke sõrmed pardli kasutamise ajal sõrmetoel, et mitte kogemata lülitit vajutada. ►Nõuanded parema tulemuse saamiseks kasutamisel Hoidke trimmeri serva naha suhtes risti ja liigutage allapoole. Põskhabeme trimmimine Pika habeme raseerimiseelne kärpimine Lülitiluku kasutamine ja tähis ►Toitelüliti lukustamine 1. Vabastage . ►Märkused • Tööle lülitub raseerimisandur, mis reguleerib automaatselt võimsust habeme tihedusest olenevalt. Tänu sellele raseerib pardel suurema võimsusega tiheda karvakasvuga kohtades ja vähendatud võimsusel harva karvakasvu korral. • Tehke nii pärast märjalt raseerimist: peske põhikeret veega ja õlitage siis süsteemi välimist fooliumit. • Raseerimisandur ei pruugi toimida ja võimsus ei pruugi muutuda habeme tihedusest ja raseerimispeas olevate karvakeste hulgast olenevalt. See on normaalne. 15 !"#"$%&'!()*+, -. . . /8 01/231%3/4. . . /25%%5%8 EE ►Toitelüliti lukustusest vabastamine 1. , kui pardel ▼ Vähese mustuse eemaldamiseks ▼ Suurema mustuse eemaldamiseks 4. Eemaldage välimine fooliumosa [ ] ja lülitage pardel sisse. 5. • Toitelülitit ei saa lukustusest vabastada, kui pardel on laadimisalusel ja laadimisalus on sisselülitatud. [. . . ] Rakendatav võimsus ja seega mootori heli muutub habeme tihedusest olenevalt. Õlitamata terad ei liigu sujuvalt ning nõuavad seega suuremat võimsust. Puhastage süsteemi välimist fooliumit harjaga. Karvakesi lendab pardlist igas suunas. Pardli mootori heli muutub raseerimisel. Süsteemi välimine foolium kuumeneb. Asendage süsteemi välimine foolium, kui see on kahjustunud või deformeerunud. Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC ESST3N

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag