Kasutusjuhend PANASONIC HCX1000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC HCX1000 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC HCX1000 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC HCX1000 kasutusjuhendi.


PANASONIC HCX1000 : Lae alla täielik kasutusjuhend (2932 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC HCX1000

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] HC-X1000E-SQT0478_mst. book 1 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Põhifunktsioonide kasutusjuhend 4K-videokaamera Mudeli nr HC-X1000 Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Leiate detailsemad juhised “Kasutusjuhendist (PDF)”. https://eww. pavc. panasonic. co. jp/hdw/oi/X1000/index. html • Klõpsake soovitud keelel. * Vajate Adobe Readerit “Kasutusjuhendi (PDF)” lugemiseks ja printimiseks. [. . . ] See võimaldab jätkata salvestamist ka elektrikatkestuse korral või kui toiteadapter ühendatakse kogemata elektrivõrgu pistikupesast lahti. 18 SQT0478 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 19 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Ettevalmistused SD-kaartide ettevalmistamine Kaameraga saab salvestada videoid ja fotosid SD-kaardile. Kaamera (SDXCiga ühilduv seade) ühildub SDHC-mälukaartide ja SDXC-mälukaartidega. Kontrollige SDHC-mälukaardi/SDXC-mälukaardi muu seadmega kasutamiseks esmalt, kas vastav seade ühildub nende kaartidega. Kaameraga kasutatavad kaardid Info video salvestamiseks vajaliku kiiruseklassi kohta • Vajalik kaart erineb salvestusrežiimist ja -vormingust olenevalt. Ühildumatu kaardi kasutamisel võib salvestamine äkki seiskuda. • SD ja UHSi kiiruseklassid on pideva kirjutamise kiirusestandardid. Salvestusrežiimid Salvestusvormingu bitikiirused 100 Mbit/s või rohkem MOV (LPCM)/ MP4 (LPCM)/ MP4 Kiiruseklassid Etiketi näited UHSi kiiruseklass 3 UHSi kiiruseklass 1 või kiirem 50 Mbit/s Klass 10 või kiirem AVCHD Kõik Klass 4 või kiirem • Hoidke mälukaarti allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult. SQT0478 19 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 20 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 SD-kaardi sisestamine ja eemaldamine Enne muu tootja SD-kaardi esmakordset kasutamist ja enne muul seadmel kasutatud kaardi kasutamist vajab SD-kaart vormindamist. Kontrollige, et kasutustähis on kustunud. Kasutustähis • Kasutustähis põleb, kui kaamera kasutab SD-kaarti. 1 Avage SD-kaardipesa kate ja sisestage (eemaldage) SD-kaart pessa (pesast) . • Nii kaardipessa 1 kui kaardipessa 2 saab sisestada ühe SD-kaardi. • Seadke ühenduskontaktidega pool joonisel näidatud suunda ja lükake lõpuni otse pessa. • Vajutage SD-kaardi keskele ja tõmmake otse välja. 2 Sulgege SD-kaardipesa kate kindlalt. 20 SQT0478 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 21 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Ettevalmistused Kaamera sisse ja välja lülitamine Hoidke lukust vabastamise nuppu vajutatuna ja seadke toitelüliti sisselülitatud asendisse ON kaamera sisse lülitamiseks. Kaamera väljalülitamine OFF ON Hoidke lukust vabastamise nuppu vajutatuna ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse OFF. • Tehke nii kaamera uuesti sisse lülitamiseks pärast [ECONOMY (BATT)] või [ECONOMY (AC)] aktiveerimist: seadke toitelüliti esmalt väljalülitatud asendisse OFF ja siis uuesti sisselülitatud asendisse ON. Ettevalmistused Režiimi valimine Vajutage pisipildinuppu salvestusrežiimi või esitusrežiimi lülitumiseks. Pisipildinupp Salvestusrežiim ( Esitusrežiim ( 33) 27) Ilmub salvestuskuva. Saate esitada videoid ja fotosid. • Sisselülitamisel lülitub kaamera salvestusrežiimi. • Kui vajutate esitusrežiimis salvestamise alustamise ja seiskamise nuppu või salvestamise alustamise ja seiskamise alamnuppu, siis lülitub kaamera salvestusrežiimi ja salvestamine algab. SQT0478 21 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 22 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Ettevalmistused LCD-ekraani ja pildinäidiku kasutamine Pildinäidik lülitub välja ja LCD-ekraan lülitub sisse, kui ekraani välja tõmbate. Pildinäidik lülitub sisse, kui LCD-ekraani oma pessa lükkate. LCD-ekraani kasutamine 1 Tõmmake LCD-ekraan välja joonisel näidatud suunas. • Võtke kinni LCD-ekraani välja tõmbamise pidemest Q ja tõmmake LCD-ekraan välja, kuni see klõpsab avatud asendisse. 2 Pöörake ekraan asendisse, milles kuva on hästi nähtav. LCD-ekraani sisestamiseks Lükake joonisel näidatud viisil pessa, nii et LCD-ekraan on allapoole suunatud. LCD-ekraani pööramise vahemik • Ekraani saab pöörata kuni 270° võrra objektiivi poole. 22 SQT0478 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 23 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Puuteekraani kasutamine Kaamera tööd saab juhtida sõrmega LCD-ekraani (puuteekraani) puudutades. Puudutamine Puudutage lühidalt ikooni või pilti selle valimiseks. • Puuteekraani puudutamine ei toimi, kui puudutate samal ajal ka puuteekraani mõnd muud osa. Libistamine Tõmmake sõrmega kerge vajutusega üle puuteekraani. Info tööikoonide kohta / / / : Puudutage lehekülje vahetamiseks või seadistamiseks. • Ärge puudutage LCD-ekraani teravaotsaliste esemetega nagu pastakaga. Pildinäidiku reguleerimine Vaatevälja reguleerimine See seadistus ei mõjuta tegelikult salvestatud pilti. Sellega reguleeritakse vaatevälja, et kuvada pilti pildinäidikus selgelt. 1 Reguleerige pildinäidik oma nägemisele vastavaks, nii et pilt on selgelt näha. • Olge ettevaatlik pildinäidikut liigutades, et sõrmed selle vahele ei jääks. • Pildinäidikut saab tõsta vertikaalselt üles kuni umbes 90° võrra. • Sisestage LCD-ekraan kaameral oma pessa pildinäidiku sisselülitamiseks. 2 Reguleerige fookust okulaari reguleerhoovaga. Okulaari reguleerhoob SQT0478 23 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 24 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Ettevalmistused Kuupäeva ja kellaaja seadmine Kaamera sisselülitamisel võib ilmuda ajavööndi ning kuupäeva ja kellaaja seadmise teade ([SET TIME ZONE AND DATE/TIME]). Valige nende sätete seadmiseks [YES] ning järgige siis ajavööndi seadmise protseduuri punktides 2–3 antud juhiseid. 1 2 Valige menüü. ( 25) MENU : [OTHER FUNCTION] → [CLOCK SET] Puudutage seadmist vajavat sätet (kuupäeva või kellaaega) ja vajutage siis / õige väärtuse seadmiseks. • Aasta on seatav vahemikus 2000–2039. 3 4 Puudutage [ENTER]. Puudutage [EXIT] seadistamise lõpetamiseks. • Kuupäeva ja kellaaja funktsiooni varustab toitega sisseehitatud liitiumaku. • Kui ajanäidu asemel ilmub [- -], siis vajab sisseehitatud liitiumaku laadimist. [. . . ] Fotode salvestusvorming: JPEG-le vastav (kaamera failisüsteemi disainireegel, põhineb Exif 2. 2 standardil) SQT0478 39 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 40 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Lugege “Kasutusjuhendit (PDF)” info saamiseks fotode pildisuuruse ja salvestatavate fotode arvu kohta. Salvestatavad andmekandjad: SDHC-mälukaart/SDXC-mälukaart: UHS-I toega Vt lk 19 info saamiseks kaameraga kasutatavate SD-kaartide kohta. Pildiandur: 1/2, 3 tüüpi (1/2. 3") MOS-pildiandur Kokku: Umbes 18910 K Efektiivpikslid: Video/fotod: Umbes 8290K (16:9/3840x2160) Umbes 8850K (17:9/4096x2160) Objektiiv: Automaatne iirisdiafragma, optiline suum (automaatteravdamine kogu vahemikus) Infrapuna sisse/välja (infrapunasalvestamise toega) F-i väärtus (fookuskaugus): F1, 8 kuni F3, 6 (Fookuskaugus: 4, 08 mm kuni 81, 6 mm) 35 mm ekvivalent: Video/fotod: 30, 8 mm kuni 626, 0 mm (16:9/3840x2160)/ 29, 5 mm kuni 600, 0 mm (17:9/4096x2160) Minimaalne teravdamiskaugus: Umbes 3, 0 cm (lainurk)/ Umbes 1, 5 m (telefoto) Filtri läbimõõt: 49 mm Neutraalhall valgusfilter: Väljas, 1/4, 1/16, 1/64 Suum: 20x optiline suum, 40x i-suum 2x/5x/10x digisuum Pildinäidik: 1, 15 cm (0, 45″) laiekraaniga elektrooniline pildinäidik (Umbes 1226 K punkti ekvivalent) Mikrofon: Stereomikrofon Minimaalne vajalik valgustatus: Umbes 4 lx (1/25 supervõimendusega 30 dB) Infrapunasalvestamisel: Umbes 0 lx Videoväljund: HDMI A-tüüpi konnektori videoväljundi tase: HDMI™ 2160p/1080p/1080i/720p/576p/ 480p AV-konnektori videoväljundi tase: 1, 0 Vp-p, 75 Ω Audioväljund: HDMI A-tüüpi konnektori audioväljundi tase: Linaarne impulsskoodmodulatsioon AV-konnektori audioväljundi tase (liin): 2 kanalit Kuularite väljund: 3, 5 mm stereominipesa Kaamera kaugjuhtimispesa: 2, 5 mm superminipesa x1 (ZOOM S/S) 3, 5 mm minipesa x1 (FOCUS/IRIS) XLR audiosisendi pesad: XLR (3-kontaktiline) x2 (INPUT1/INPUT2) LINE: 0 dBu/+4 dBu/ (lülitamine menüüst) MIC: —40 dBu/—50 dBu/—60 dBu (lülitamine menüüst) USB: Super Speed USB (USB 3. 0): [DEVICE]: USB mikro-B tüüpi pesa, lugemisfunktsioon (ilma kopikaitsetoeta) [HOST]: USB A-tüüpi pesa, USB hosti funktsioon (USB kõvakettale 2), siinitoite toega *1 [REC FORMAT] pildisuurusel kuni 1920x1080 Pildistabilisaatori funktsioon: [REC FORMAT] pildisuurusel kuni 1920x1080: Optiline (5-teljeline Hybrid O. I. S. ) [REC FORMAT] suurusesättel C4K (4096x2160) või 4K (3840x2160): Optical (Power O. I. S. ) Ekraan: 8, 8 cm (3, 5") laiekraaniga LCD (Umbes 1152 K punkti) *2 USB kõvakettaid mälumahuga kuni 32 GB ja üle 2 TB ei saa kasutada. Mõõdud: 160 mm (L)x170 mm (K)x315 mm (S) (k. a eenduvad osad ja okulaarivarjuk) Kaal: Umbes 1550 g [ilma aku (kuulub komplekti) ja SD-kaardita (lisavarustus)] 40 SQT0478 HC-X1000E-SQT0478_mst. book 41 ページ 2014年9月8日 月曜日 午後7時14分 Kaal kasutamisel: Umbes 1780 g [koos aku (kuulub komplekti) ja SD-kaardiga (lisavarustus)] Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C Tööniiskus: 10–80% suhteline niiskus Aku tööaeg: Vt lk 17. Raadiosaatja: Standardile vastavus: IEEE802. 11b/g/n Kasutatav sageduspiirkond: Tsentraalsagedus 2412 MHz kuni 2462 MHz, 11 kanalit Krüpteerimismeetod: Wi-Fi’ga ühilduv WPA™/ WPA2™/WEP Pääsumeetod: Infrastruktuurirežiim NFC: Standardile vastavus: ISO/IEC 18092 NFC-F (passiivrežiim) Toiteadapter Ohutusinfo Toide: 110 V kuni 240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz 42 W Energiatarve: Alalisvooluväljund: 12 V alalispinge, 2, 5 A Mõõdud: 115 mm (L)x37 mm (K)x57 mm (S) Kaal: Umbes 210 g Akulaadija Ohutusinfo 100 V kuni 240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz 0. 4 A Energiatarve: Alalisvooluväljund: 8, 4 V alalispinge, 1, 2 A Mõõdud: 70 mm (L)x44, 5 mm (K)x116 mm (S) Kaal: Umbes 160 g Toide: Muu Info autoriõiguste kohta Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest. Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu avaldatud või ülekantud materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC HCX1000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag