Kasutusjuhend PANASONIC KXTG1911FX

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC KXTG1911FX kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC KXTG1911FX kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC KXTG1911FX kasutusjuhendi.


PANASONIC KXTG1911FX : Lae alla täielik kasutusjuhend (1532 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC KXTG1911FX

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudeli nr KX-TG1911FX Enne telefoni kasutuselevõttu lugege lk 9 osa “Tutvumine telefoniga Täname teid Panasonicu toote ostmise eest. Lugege enne seadme kasutuselevõttu käesolev kasutusjuhend läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Selleks peate oma teenuseosutajalt/telefoniettevõttelt tellima vastava teenuse. 1 Sisukord Kasulik teave Teave tarvikute kohta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Üldteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Graphical symbols for use on equipment and their descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oluline teave Ohutusnõuded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tähtsad ohutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Telefoni parimate töötingimuste tagamine . . . . . . 7 Muu teave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tehnilised andmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tutvumine telefoniga Telefoni kasutuselevõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Juhised kasutuselevõtuks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Juhtseadised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Näidik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Toite sisse- ja väljalülitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Algsätted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Helistamine/kõnedele vastamine Helistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kõnedele vastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Handset locator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kasulikud funktsioonid kõne ajal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Telefoniraamat Telefonitoru telefoniraamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Programmeerimine Programmeeritavad sätted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Eriprogrammeerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Helistaja telefoninumbri tuvastamise teenus Helistaja telefoninumbri tuvastamise teenuse kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kõneregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kõnepostiteenus Kõnepostiteenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kasulik teave Tähtede ja numbrite sisestamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tõrketeated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rikkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Seinale kinnitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vastavusdeklaratsioon kujul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Märksõnaloend Märksõnaloend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 Kasulik teave Teave tarvikute kohta Telefoni komplekti kuuluvad tarvikud Nr 1 2 3 4 Tarvik / varuosa number Võrguadapter/PNLV226CE Telefonijuhe Laetavad patareid 1 Telefonitoru kate*2 Kogus 1 1 2 2 *1 Teabe vahetuspatareide kohta leiate leheküljelt 3. *2 Telefoni ostuhetkel on telefonitoru kate telefonitorule kinnitatud. 1 2 3 4 Lisatarvikud/asendustarvikud Müügiteavet saate Panasonicu kohalikult müügiesindajalt. [. . . ] 5 {j } → {ic} 13 Helistamine / kõnedele vastamine Handset locator You can locate a misplaced handset by paging it. Handset: Press {ic}. Kui tellite nii helistaja telefoninumbri tuvastamise kui kõnede ootelepaneku koos helistaja telefoninumbri tuvastamisega, telefonitoru näidikul pärast ootetooni kõlamist teise kõne helistaja andmed. 1 Teisele kõnele vastamiseks vajutage klahvi { }. 2 Kõnede vahel ümberlülitamiseks vajutage klahvi { }. Märkus: • Teavet selle teenuse kättesaadavuse kohta teie regioonis saate oma teenuse- osutajalt/ telefoniettevõttest. Kasulikud funktsioonid kõne ajal Ajutine toonvalimine (pöörd-/ Helisummutus Kui helisummutus on sisse lülitatud, kuulete vestluspartneri kõnet, kuid vestluspartner teie kõnet ei kuule. pulssvalimise kasutajatele) Kui soovite juurdepääsu toonvalimisteenustele (näiteks infoteenustele, telefonipanga teenustele), saate telefoni valimisrežiimiks ajutiselt lülitada toonvalimise. Enne toonvalimist nõudvate pääsunumbrite sisestamist vajutage klahvi *. 1 2 Vajutage vestluse ajal klahvi {j }→ {r}: “Mute” → {j } • Kuvatakse T. Vestluse jätkamiseks vajutage klahvi {j } → {r}: “Mute microfon” → {j } Tagasipöördumine / uue kõne alustamine ilma toru hargile panemata Funktsioon { } võimaldab teil kasutada PBXhostiteenuse erifunktsioone, näiteks suunata edasi lisatelefoni kõnet või pääseda juurde täiendavatele telefoniteenustele. Märkus: • Tagasipöördumisaja muutmise kohta vt lehekülge 17. Kõnede ootelepaneku või kõnede ootelepaneku ja helistaja telefoninumbri tuvastamise teenuste kasutajatele Kõne ootelepaneku või ootelepandud kõne helistaja tuvastamise funktsioonide kasutamiseks peate need oma teenuseosutajalt/ telefoniettevõttest tellima. See funktsioon võimaldab teil telefonikõnede ajal vastu võtta muid kõnesid. Kui telefonikõne ajal tuleb teile muu kõne, kuulete kõne ootetooni. 14 Telefoniraamat Telefonitoru telefoniraamat Telefoniraamat võimaldab teil võtta kõnesid ilma numbrit käsitsi valimata. Saate lisada 50 nime ja telefoninumbrit ning kinnitada kirjete arvu (lk 17). Kirje redigeerimine ja helistamine 1 2 Leidke soovitud kirje (lk 15). → {j } {r}: “Edit+Call” → {j }→ Kursori liigutamiseks vajutage klahvi {<} või klahvi }<{. → {C} Kirjete lisamine 1 {k} 2 {r}: “New Entry” → {j } 3 Sisestage vestluspartneri nimi (maks. 12 4 Kirjete kustutamine Kirje kustutamine 5 1 2 3 märki) → {j } • Tähtede sisestusrežiimi muutmiseks vajutage klahvi {k} (Ik 26). → {j } 2 korda • Muude kirjete lisamiseks vajutage klahvi {j } ja korrake alates sammust 3. → {j {r}: “Brase” → {j } 2 korda {ic} } Kõigi kirjete kustutamine {k} {r}: “Erase alll” → {j {ic} } 2 korda Kirjete arvu kinnitamine {k} {r}: “Memory” → {j {ic} } Ahelvalimine See funktsioon võimaldab teil valida telefoniraamatust telefoninumbrit kõne ajal. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks, kui soovite aktiveerida kõne ajal telefoniraamatusse sisestatud helistamiskaardi või pangakaardi PIN-koodi ilma, et peaksite seda käsitsi sisestama. Märkus: • Kui salvestate helistamiskaardi pääsu- numbri ja oma PIN-koodi telefoniraamatusse ühtse kirjena, vajutage vajadusel pärast numbrit ja PIN-koodi pauside lisamiseks klahvi { } (Ik 13). • Kui kasutate pöörd-/pulssvalimisteenust, peate toonvalimise ajutiseks sisselülitamiseks enne klahvi * vajutamist sammul 1 vajutama klahvi {k}. Kirjete lisamisel telefoniraamatusse on soovitatav lisada * telefoninumbrite algusesse, mille puhul soovite kasutada ahelvalimist (lk 15). Telefoniraamatu kirje otsimine ja sellel numbril helistamine Kõigi kirjete sirvimine 1 2 3 4 {k} {r}: “Show List” → {j } {r}: Valige soovitud kirje. • Telefoninumbrite vaatamiseks vajutage klahvi: {j } → {r}: “Phone No. ” → {j } Tagasiminekuks vajutage klahvi { }. → {j } 2 {r}: “Edit” → {j } 3 Vajadusel redigeerige nime (maks. 12 4 5 tähte; lk 21). → {j } Vajadusel redigeerige telefoninumbrit (maks. 24 numbrikohta; lk 13). [. . . ] • Telefonitoru on tugijaamast liiga kaugel. Viige telefonitoru tugijaamale lähemale ja proovige uuesti. w vilgub. On kuulda müra, heli katkeb ja tuleb siis jälle tagasi. Telefonitoru ei helise. Kõnet ei saa võtta. 24 Kasulik teave Caller ID (Helistaja telefoninumbri tuvastamise funktsioon) Probleem Helistajateavet ei kuvata. Põhjus/kõrvaldamine • Peate tellima helistaja telefoninumbri tuvastamise teenuse. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenuseosutajalt/ telefoniettevõttelt. • Kui teie tugijaam on ühendatud mingi täiendava telefoniseadmega, ühendage tugijaam lahti ja ühendage otse telefoniliini pistikupessa. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC KXTG1911FX

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag