Kasutusjuhend PANASONIC NHP8ER1

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC NHP8ER1 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC NHP8ER1 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC NHP8ER1 kasutusjuhendi.


PANASONIC NHP8ER1 : Lae alla täielik kasutusjuhend (871 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC NHP8ER1 (3120 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC NHP8ER1

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] ® Kasutus- ja paigaldusjuhend Soojuspumbaga trummelkuivati (Kodumajapidamises kasutamiseks) Mudeli nr NH-P8ER1 Täname, et ostsite selle toote!- Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks. - Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. ET NH-P8ER1_WGB_En. indd 1 2015/07/23 13:25:27 Täname teid usalduse eest meie vastu, mida selle kuivati ostmisega välja näitasite. See kuivatab pesu kiiresti ning jätab õrnpesu jaoks ettenähtud eriprogrammidega pesu pehmeks ja siledaks. [. . . ] Valitud kuivatusprogramm käivitub automaatselt, kui mahaloendus jõuab nullini. Vajutage käivitus- ja pausinuppu viitkäivituse tühistamiseks või viiteaja muutmiseks. Tehke nii viitkäivituse sätte kiiresti tühistamiseks: hoidke nuppu (3) 3 sekundit vajutatuna. Kui enne viiteaja möödumist esineb toitekatkestus, siis vajutage mahaloenduse jätkamiseks käivitus- ja pausinuppu. Mõnd funktsiooni ei saa koos mõnede programmidega valida. Sellest annavad märku hoiatav helisignaal ja vilkuv tähis (vt programmitabelit). NH-P8ER1_WGB_En. indd 510549 28 28 2015/07/23 13:25:36 HELISIGNAALI TUGEVUS Tehke nii helisignaali tugevuse valimiseks: vajutage nuppu (5a) ja keerake samal ajal programmi valikunupp päripäeva algasendisse. Igal nupu (5a) vajutamise korral helitugevus muutub (3 taset) ja aktiivne säte ilmub näidikule. Viimati valitud säte jääb masina mällu. Pärast masina elektrivõrgust lahti ühendamist lähtestuvad kõik sätted vaikeväärtustele peale helisignaali tugevuse, kortsumisvastase funktsiooni ja lasteluku sätte. OOTEOLEK Kui pärast masina sisselülitamist ei valita ega käivitata ühtegi programmi ega tehta ühtegi toimingut 5 minuti jooksul, siis lülitub näidik energia kokkuhoiuks automaatselt välja. Näidik lülitub uuesti sisse programmi valikunupu keeramisel või mis tahes nupu vajutamisel. Kui pärast programmi lõppu ei tehta 5 minuti jooksul ühtegi toimingut, siis lülitub näidik välja. Käivitus- ja pausinupu tähis vilgub. P o = kaalutud energiatarve väljalülitatud olekus [W] P I = kaalutud energiatarve sisselülitatuks jäetud olekus [W] T I = aeg sisselülitatuks jäetud olekus [min] 0, 10 0, 5 10, 0 Kuivatusaeg võib muutuda madala võrgupinge või erineva pesukoguse tõttu. Näidikul kuvatud kuivatusaeg värskendub korrapäraselt. 29 NH-P8ER1_WGB_En. indd 29 2015/07/23 13:25:36 510549 5. Näidikule ilmub viitkäivituse aeg (kui see on valitud) või programmi lõpuni jääv aeg. KUIVATUSTSÜKLI LÕPP Helisignaal annab märku kuivatustsükli lõppemisest. Tähised süttivad põlema ning käivitus- ja pausinupu tähis hakkab vilkuma. 1. Lülitage masin välja (keerake programmi valikunupp väljalülitatud asendisse "Off"). Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti. Et pesu ei kortsuks, võtke see programmi lõppedes kohe kuivatist välja. Näidatud kuivatusaeg on saadud standardil EN 61121 põhinevate katsetega. See võib kuivatusprotsessi ajal pesu kogusest ja algsest niiskusest sõltuvalt sammhaaval muutuda. NH-P8ER1_WGB_En. indd 510549 30 30 2015/07/23 13:25:36 PUHASTAMINE JA HOOLDUS Kuivati filtrisüsteem koosneb mitmest filtrist, mis hoiavad ära mustuse pääsemise soojusvaheti süsteemi. 1 2 Peenfilter Soojuspumba filter 1 2 Kuivatit ei tohi kasutada ilma filtriteta ega kahjustunud filtritega, kuna liigne hulk kogunevaid kangakiude võib põhjustada kuivati talitlushäire või rikke. 31 NH-P8ER1_WGB_En. indd 31 2015/07/23 13:25:36 510549 LUUGIS OLEVA PEENFILTRI PUHASTAMINE 1 Avage filtrikate ja eemaldage peenfilter. 2 Eemaldage kogunenud tolm peenfiltrit õrnalt hõõrudes. 3 Pange peenfilter oma kohale tagasi ja sulgege filtrikate. Sulgege filtrikate luugis alati hoolikalt. Puhastage peenfilter pärast igat kuivatustsüklit. 510549 32 NH-P8ER1_WGB_En. indd 32 2015/07/23 13:25:36 SOOJUSPUMBA FILTRI PUHASTAMINE Pange vett imav riie kuivati ette põrandale (võimaliku veelekke puhuks). 1 Avage välimine kate (võtke kinni pidemest vasakut kätt ja tõmmake seda allapoole). 2 Tõmmake pidemest, et soojuspumba vahtfilter eemaldada. 3 Võtke soojuspumba vahtfilter pidemest välja. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi. 4 Peske filter jooksva vee all puhtaks. Laske filtril ära kuivada, enne kui selle tagasi panete. Hoolitsege soojuspumba vahtfiltrit tagasi paigaldades, et see saab korralikult oma tugialusele sisestatud. Puhastage vahtfiltrit vähemalt iga 5 kuivatustsükli järel. [. . . ] Nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks viige vana toode siseriiklike õigusaktidega ettenähtud kogumispunkti. Toote õigesti kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Saate lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest. Selliste jäätmete valesti kõrvaldamine võib olla siseriiklike õigusaktide kohaselt karistatav. NH-P8ER1_WGB_En. indd 510549 40 40 2015/07/23 13:25:37 ELEKTRIÜHENDUS (Ühendkuningriigile ja Iiri Vabariigile) Lugege järgmine tekst ohutuse tagamiseks hoolikalt läbi. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC NHP8ER1

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag