Kasutusjuhend PANASONIC RF2400D

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC RF2400D kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC RF2400D kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC RF2400D kasutusjuhendi.


PANASONIC RF2400D : Lae alla täielik kasutusjuhend (164 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC RF2400D

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Kasutage seadet nii, et toitepistiku saab vajaduse korral elektrivõrgu pistikupesast viivitamata lahti ühendada. FM/AM RAADIO RF-2400D Kasutusjuhend ETTEVAATUST! Seade • Seadme tööd võivad takistada mobiiltelefoni kasutamisega kaasnevad raadiohäired. Kasutage selliste häirete ilmnemisel mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal. [. . . ] • Saate kohalikust omavalitsusest või müüjalt infot patareide kasutuselt kõrvaldamise nõuetekohase meetodi kohta. Väiksed esemed • Seadme nupud (nt [TUNING]) võivad tulla ära, kui neid tugevasti tõmbate. Ärge tõmmake nuppu ära, sest muidu võivad lapsed selle kogemata alla neelata. Panasonic Corporation Veebisait: http://www. panasonic. com 01 02 Et TQBM0069 L0117CH0 Hoiatus toitejuhtme kohta (Kolmekontaktilisele toitepistikule) Lugege allolev tekst ohutuse tagamiseks hoolikalt läbi. Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik. Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362. Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA või BSI . Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada. Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne uue katte ostmist ja paigaldamist. Kaitsme asendamine Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist olenevalt (joonised A ja B). Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige allolevaid juhiseid. Avage kruvitsaga kaitsmekate. Komplekti kuuluvad tarvikud Kontrollige, et seadmega on kaasas allpool näidatud tarvikud. Ühendkuningriigile Kasutage asendusosi tellides ümarsulgudes antud numbreid. Neid võidakse muuta. ) 1 toitejuhe Ühendkuningriigile (K2CT2YY00097) Teistele (K2CQ2YY00122) Müügi- ja tugiteenuste info Panasonicu toode Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii. Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www. panasonic. com/ee või järgmiselt telefoninumbrilt: 6225397 tavavõrgust helistamiseks Joonis A Joonis B Kaitsmekate 2. Joonis A Joonis B Kaitse (5 A) Kaitse (5 A) RF2400D_EB. indd 1 1/11/17 12:14:59 PM Toide  Toitejuhtme ühendamine Ühendkuningriigile Raadio kuulamine Lükake [OFF/BAND] asendisse FM või AM. LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST “Hoiatust toitejuhtme kohta”. [. . . ] Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav. Märkus patareisümboli kohta (alumine sümbol): Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC RF2400D

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag