Kasutusjuhend PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC SC-AKX660 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC SC-AKX660 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC SC-AKX660 kasutusjuhendi.


PANASONIC SC-AKX660 : Lae alla täielik kasutusjuhend (835 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC SC-AKX660

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] SC-AKX660 E. GN RQT0A62-B En. fm Page 1 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM Kasutusjuhend CD-stereosüsteem Mudeli nr SC-AKX660 Täname, et ostsite selle toote!Lugege juhend hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. RQT0A62-B SC-AKX660 E. GN RQT0A62-B En. fm Page 2 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM Tegelik süsteem võib juhendi joonistest pisut erineda. See juhend kehtib järgmisele süsteemile: Süsteem Põhiseade Kõlarid SC-AKX660 SA-AKX660 SB-AKX880 Ohutusnõuded HOIATUS! Seade • Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks: – Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest. [. . . ] FM – – – – FM ST FM MONO FM-signaal on nõrk. FM-stereosignaali vastuvõtmisel “FM MODE” on sättel “MONO”. FM-monosignaali vastuvõtmisel RDS Kõigile peale Austraalia ja Uus-Meremaa Allikaks on sisemälu. Järelejäänud salvestusaeg Süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, kui seda teenust pakutakse. PS PTY FREQ Programmiteenus Programmi tüüp Sagedus • “UPDATE” on näidikul, kuni süsteem loeb seadet. • “NO DEVICE” ilmub näidikule, kui USB B porti ei ole USB-seadet ühendatud. Märkus: • Kõik salvestised on “. mp3” vormingus. • Albumi järjestus võib pärast salvestamist muutuda. • Salvestised on USB-seadmes või sisemälus “REC_DATA” kaustas. • USB olekutähis vilgub punaselt USB-seadmesse salvestamisel. Märkus: Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS olla kasutatav. AM-sagedussamm Ainult põhiseadmelt Süsteemiga saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid. Põhisalvestus 1 Valige salvestatav allikas. Kõikide radade salvestamine Konkreetse raja salvestamine Valige “OFF PLAYMODE” ( “Esitusmenüü”). Valige “1-TRACK” ( “Esitusmenüü”). 1 2 Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “FM” või “AM”. Hoidke [CD/RADIO/AUX] vajutatuna. Mõne sekundi pärast ilmub näidikule aktiivne vähim raadiosagedus. • Eelhäälestatud sagedused kustuvad sätte muutmisel. Hoolitsege, et plaat on seisatud. ( “Välisseadmed”). 2 Vajutage [MEMORY REC ] (sisemällu) või [USB REC ] (USB-seadmesse) salvestamise alustamiseks. Näidikule ilmub salvestist sisaldava kausta nimi. RQT0A62 11 SC-AKX660 E. GN RQT0A62-B En. fm Page 12 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM Salvestamise seiskamine Salvestamise pausile lülitamine Vajutage . Vajutage uuesti salvestamise jätkamiseks. Märkus: Pausile lülitumine on võimalik siis, kui salvestusallikaks on raadio, AUX 1 või AUX 2 (v. a “SYNCHRO” režiimis). Igal pausile lülitumisel lisatakse rajatähis ( “Rajatähiste lisamine”). MP3-radade salvestamine MP3-radasid saab salvestada: • MP3-plaadilt USB B porti sisestatud seadmesse või sisemällu, • USB A porti sisestatud USB-seadmelt USB B porti sisestatud USB-seadmesse või sisemällu, • USB B porti sisestatud USB-seadmest sisemällu või vastupidi. 1 Valmistage ette salvestatav allikas. Kõikide radade salvestamine Valige “OFF PLAYMODE” ( “Esitusmenüü”). Märkus: • Andke süsteemile enne salvestamise alustamist mõned sekundid aega USB-seadme ettevalmistamiseks. • Plaadilt järgmise raja salvestamisel ilmub selle info näidikule. Konkreetse albumi Valige “1-ALBUM” või või raja salvestamine “1-TRACK” ( “Esitusmenüü”). Kiirsalvestus CD-DA plaadi salvestuskiirus: CD, CD-R: 3-kordne normaalkiirus CD-RW: 2-kordne normaalkiirus 2 Vajutage [MEMORY REC ] või [USB REC ] salvestamise alustamiseks. Salvestamise edenemise kontrollimiseks vajutage [DISPLAY]. 1 2 3 Sisestage salvestatav plaat. Vajutage [REC MODE], et valida “NORMAL” (tavaline) või “HI-SPEED” (kiire), ja vajutage siis [OK]. Vajutage [USB REC ] või [MEMORY REC salvestamise alustamiseks. Salvestamise seiskamine ] Märkus: • Salvestage normaalkiirusel, kui kiirsalvestus ebaõnnestub plaadi seisundi tõttu. • Kiirsalvestuse ajal on heliväljund katkestatud. Vajutage . [. . . ] “USB OVER CURRENT ERROR” • USB-seade võtab liiga palju voolu. Ühendage USB-seade lahti, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse. “VBR” • Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega radade järelejäänud esitusaega. Kaugjuhtimiskood Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi puldile, siis muutke süsteemi kaugjuhtimiskoodi. Ettevalmistused Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “AUX 1” või “AUX 2”. Et seada koodiks “REMOTE 2” • Plaat on sisestamata. “NO PLAY” “UNSUPPORT” • Kontrollige sisu. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag