Kasutusjuhend PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC SCHTB385 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC SCHTB385 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC SCHTB385 kasutusjuhendi.


PANASONIC SCHTB385 : Lae alla täielik kasutusjuhend (2184 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC SCHTB385

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 1 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Kasutusjuhend Kodukino audiosüsteem Mudeli nr SC-HTB385 Täname, et ostsite selle toote!Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Komplekti kuuluvad paigaldusjuhised Paigaldustööd peab tegema pädev paigaldaja. 10 kuni 15) Nõuetekohaseks paigaldamiseks lugege enne töö alustamist tähelepanelikult läbi kõik paigaldus- ja kasutusjuhised. Võite seda vajada süsteemi hooldades või teisaldades. ) Mudelinumbri järelliide “EB” tähendab Ühendkuningriigi mudelit. EG EB RQT0B25-B 2016/04/22 SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 2 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Ohutusnõuded HOIATUS! Seade • Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks: − Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest. [. . . ] Vajutage korduvalt soovitud sätte valimiseks ja vajutage siis [OK]. STANDARD ehk standardne: sobivaim draamadele ja komöödiatele STADIUM ehk staadion: tekitab realistliku heli spordiülekannetele. • Toimingute 1 ja 2 tegemise asemel saab valida muusikarežiimi otse. Hoidke selleks [SOUND] vajutatuna, kuni näidikule ilmub "MUSIC". CINEMA ehk kino: tekitab filmidele iseloomuliku kolmemõõtmelise heli. Süsteem valib automaatselt sobivaima sätte esitusallika tüübile vastavalt. LEVEL 1 ehk tase 1 LEVEL 2 ehk tase 2: vaikesäte 2-kanalilisele audioallikale LEVEL 3 ehk tase 3: vaikesäte mitmekanalilisele audioallikale LEVEL 4 ehk tase 4 Valitud säte püsib süsteemi mälus ning rakendub iga kord, kui sama tüüpi allikat esitate. Dolby® virtuaalkõlar 3D-ruumiheliefekt 3D-heli Selle efektiga saab nautida 5, 1-kanalilise heli sarnast ruumiheliefekti. Dolby virtuaalkõlari efekti täiendades rakendab Panasonic omaenda helivälja kontrollimise tehnoloogiat helivälja avardamiseks ette-, taha-, üles- ja allapoole 3D-kujutistega paremini kokkusobiva sügavuse ja jõulisusega heli tekitamiseks. Spordisaadete kommentaaride ja teledraamade dialoogide heli näib tulevat telerist, tekitades tunde, et heli ja pilt on üks. Lisaks tõuseb dialoog muude helide seast esile normaalsel helitugevusel ja helitugevuse alandamisel öiseks vaatamiseks. SOUND MODE ehk helirežiim Selge režiimi dialoog SUBWOOFER ehk bassikõlar • Dolby virtuaalkõlari efekt on sisselülitatud (v. a STEREO• Dolby virtuaalkõlari efekti ja 3D-ruumiheliefekti välja• 3D-ruumiheliefekti ja selge režiimi dialoogi efekti lülitamiseks valige helirežiimiks “STEREO”. ( paremal) väljalülitamiseks vt “3D CLR DIALOG ehk 3D selge dialoog”. ( 20) režiimis). RQT0B25 19 Toimingud SC-HTB385_EG EB_RQT0B25-B. book 20 ページ 2016年3月29 日 火曜日 午前9時33分 DIALOG ehk dialoog Reguleerige dialoogi taset. LEVEL ehk tase 1 LEVEL ehk tase 2 LEVEL ehk tase 3 LEVEL ehk tase 4 “DIALOG” ei ilmu näidikule, kui “3D CLR DIALOG” on sättel “OFF”. ON ehk sees OFF ehk väljas 3D selge režiimi dialoogifunktsioon tekitab telerist tulevale sarnase helivälja ja muudab dialoogi selgemaks. ON ehk sees: 3D-ruumiheli, selge režiimi dialoogi ja Dolby virtuaalkõlari efektid OFF ehk väljas: Dolby virtuaalkõlari efekt See lähtestub tagasi sättele “ON” iga kord, kui põhiseadme sisse lülitate. Võimaldab valida eelistatud audiokanali režiimi, kui süsteem võtab vastu kaht audiorežiimi. M1: põhiaudio M2: sekundaaraudio M1 + M2: põhiaudio + sekundaaraudio See efekt toimib ainult siis, kui teleri või pleieri audioväljundiks on bitivoog ja heliallikaks on “Dolby Dual Mono”. See hoiab ära äkilise valju heli, vähendades liiga kõrge sisendi puhul automaatselt helitugevuse taset. Sobib telesaadetele, kuna programmide helitase võib varieeruda. ON ehk sees OFF ehk väljas Valige “OFF”, kui heli on moonutatud. LOW VOL MODE ehk madala helitugevuse režiim Võimendage dialoogi madalal helitugevusel. ON ehk sees OFF ehk väljas Valige “OFF” selle efekti tühistamiseks, kui dialoog ei ole madalal helitugevusel loomulik. H. BASS ehk armoonilised bassid • Vaikesäte on allajoonitud. Kui muud öeldud ei ole, siis püsib muudetud säte mälus, kuni seda ise jälle muudate. Audiovorming Saate vaadata aktiivset audiovormingut. Audioallikaks on 2-kanaliline impulssmodulatsioon. 3D CLR DIALOG ehk 3D selge dialoog DUAL AUDIO ehk duaalaudio AGC ehk võimenduse automaatkontroll 20 RQT0B25 SC-HTB385_EG EB_RQT0B25-B. book 21 ページ 2016年3月29 日 火曜日 午前9時33分 Seadistusmenüü Vajutage korduvalt [SETUP] funktsiooni valimiseks. [. . . ] • Tehnilistest andmetest ja sätetest olenevalt ei pruugi seade ühenduda ja mõned toimingud võivad erineda. Kasutuskeskkonnast ja/või sätetest olenevalt ei pruugi sellega olla tagatud piisav turvalisus. • Süsteemiga ei saa edastada andmeid Bluetooth®-iga seadmele. Süsteemi kõrvaldamiseks või ära andmiseks Süsteemi põhiseadmesse võib olla salvestatud kasutajasätteid. Kui kavatsete põhiseadme kasutuselt kõrvaldada või ära anda, siis lähtestage esmalt kõik sätted tehasesätetele kasutajasätete kustutamiseks. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag