Kasutusjuhend PANASONIC SCMAX7000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC SCMAX7000 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC SCMAX7000 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC SCMAX7000 kasutusjuhendi.


PANASONIC SCMAX7000 : Lae alla täielik kasutusjuhend (1264 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC SCMAX7000

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] offset printing MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 1 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM Kasutusjuhend CD-stereosüsteem Mudeli nr SC-MAX7000 Täname, et ostsite selle toote!Lugege juhend hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. E RQT0A73-R offset printing MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 2 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM Süsteem võib kasutusjuhendi joonistel näidatust erineda. See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile: Süsteem Põhiseade Kõlarid Supermadalsageduskõlar SC-MAX7000 SA-MAX7000 SB-MAF7000 SB-MAG7000 SB-MAW7000 Ohutusnõuded HOIATUS! Seade • Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks: – Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest. [. . . ] • Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud sagedused. 13 13 EESTI offset printing MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 14 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM Salvestamine See süsteem saab salvestada kuni 800 kausta (maksimaalselt 999 rada albumi kohta) või kokku 8000 rada, sõltuvalt sisemälu või USB B -pesas oleva USB seadme vabast salvestusmahust. Näide: sisemälu järelejäänud salvestusaeg. Salvestamise seiskamiseks Vajutage . Näidikule ilmub “WRITING”. Vajutage salvestamise ajal [MEMORY Salvestamise ] või [USB REC ]. katkestamiseks REC Vajutage uuesti salvestamise jätkamiseks. Märkus: Saate ajutiselt katkestada salvestuse raadiost või AUX allikast (välja arvatud “SYNCHRO” režiimis). Igakordse pausi ajal lisatakse rajatähis ( “Rajatähiste lisamine”). Märkus: • Oodake enne salvestuse alustamist mõni sekund, et süsteem saaks end USB seadme jaoks töökorda panna. • Kui salvestatakse plaadi järgmist rada, kuvatakse see näidikul. Sisemälu allikas Järelejäänud salvestusaeg • Näidikul kuvatakse “UPDATE”, kui süsteem vahetab seadmega andmeid. • Näidikul kuvatakse “NO DEVICE”, kui USB B pordis ei ole USB-seadet. Märkus: • Kõik salvestused on “. mp3” vormingus. • Salvestamine ei ole võimalik juhuslikus järjekorras esitamisel. • Karaoke või diskori funktsioon lülitatakse salvestamise ajal välja. • Salvestused hoitakse USB-seadme või sisemälu kaustas “REC_DATA”. • USB-salvestamise ajal vilgub tähis punasega. Kiirsalvestus CD-DA plaadi salvestuskiirus: CD, CD-R: Kolm korda (3x) tavakiirusest kiirem. CD-RW: Kaks korda (2x) tavakiirusest kiirem. 1 2 3 Sisestage plaat, mida soovite salvestada. Vajutage [REC MODE], et valida “NORMAL” või “HI-SPEED” ja vajutage siis [OK]. Vajutage salvestamise alustamiseks [USB REC ] või [MEMORY REC ]. Märkus: • Kui kiirsalvestamine ei ole plaadi seisukorra tõttu võimalik, kasutage tavakiirusel salvestamist. • Kiirsalvestamise ajal lülitatakse heli välja. Salvestuse põhitalitlus 1 Valige salvestamiseks soovitav allikas. Kõikide radade Valige “OFF PLAYMODE” salvestamiseks ( “Esitusmenüü”). Spetsiaalse raja salvestamiseks Valige “1-TRACK” ( “Esitusmenüü”). Rajatähiste lisamine Salvestades raadiost või välisseadmest saate jagada radu kasutades eri režiime. Rada jaotatakse automaatselt 5minutisteks lõikudeks. SYNCHRO (AUX allika jaoks) TIME MARK Veenduge, et plaat on seiskunud. Välisseade Ühendage seada ja alustada esitust ( “Välisseade”). 2 Vajutage [MEMORY REC ] või [USB REC ] salvestamise alustamiseks. Näidikul kuvatakse kausta nimi, kuhu salvestis kirjutatakse. Märkus: • 5-minuti loendur lähtestatakse kui salvestamise ajal vajutage [OK] või panete salvestamise pausile kasutades “TIME MARK” režiimi. • “SYNCHRO” režiimis ei saa lisada rajatähiseid käsitsi. 14 14 RQT0A73 offset printing MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 15 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM MP3 radade salvestamiseks Saate salvestada MP3-radu järgmistest allikatest: • MP3 plaadilt USB B pessa või sisemällu • USB A pesast USB B pessa või sisemällu • USB B pesast sisemällu või vastupidi Heli- ja valgusefektid Heliefektid Preset EQ ehk eelhäälestatud ekvalaiser 1 Valmistage ette allikas, mida soovite salvestada. [. . . ] – Kui näidikul on “REMOTE 1” ehk kaugjuhtimiskood 1, siis hoidke [OK] ja [1] vähemalt 4 s vajutatuna. – Kui näidikul on “REMOTE 2” ehk kaugjuhtimiskood 2, siis hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna. Süsteemimälu lähtestamine Järgmiste olukordade esinemisel lähtestage mälu: • Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele. • Soovite mälu sisu kustutada ja mälu lähtestada. • Temperatuuri kaitseahel on sulgunud ja süsteem lülitub välja. • Veenduge, et seade on hästi ventileeritud. “TEMP NG” 1 2 3 Ühendage toitejuhe lahti. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC SCMAX7000

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag