Kasutusjuhend PANASONIC SCRS52

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC SCRS52 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC SCRS52 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC SCRS52 kasutusjuhendi.


PANASONIC SCRS52 : Lae alla täielik kasutusjuhend (2069 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC SCRS52

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] SC-RS52_EGEBGN_RQT0A76-B. book 1 ページ 2016年2月19日 金曜日 午前8時59分 Kasutusjuhend Kompaktne stereosüsteem Mudeli nr SC-RS52 Täname, et ostsite selle toote!Lugege juhend hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit. EG EB GN RQT0A76-B until 2016/04/14 SC-RS52_EGEBGN_RQT0A76-B. book 2 ページ 2016年2月19日 金曜日 午前8時59分 Ohutusnõuded HOIATUS! Seade • Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks: - Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest. - Ärge asetage seadmele raskeid esemeid. Patarei • Plahvatusoht patarei valesti asendamisel. [. . . ] (→ 12) • Kui “SCAN FAILED” on ikka näidikul, siis korrake toiminguid 1 – 3, kuni jaam salvestatakse mällu. Kui olukord ei parane, siis kasutage DAB-välisantenni või konsulteerige seadme müüjaga. 1 DAB/DAB+ signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimine DAB/DAB+ saate kuulamise ajal: Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida “SIGNAL QUALITY” ja vajutage siis [OK]. • Kuvatakse aktiivset sageduseplokki ja siis vastuvõtukvaliteeti. Vastuvõtukvaliteet 0 (halb) - 8 (suurepärane) Kellaaja automaatne korrigeerimine Kui DAB/DAB+ saade sisaldab ajainfot, siis värskendatakse automaatselt selle seadme kella. 1 2 Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida “AUTO CLOCK ADJ”. Vajutage [ , ], et valida “ON ADJUST” ja vajutage siis [OK]. 2 3 4 Kui signaali vastuvõtukvaliteet on halb, siis muutke antenni asukohta, nii et vastuvõtukvaliteet paraneb. Muude sagedusplokkide kvaliteeti kontrollimisega jätkamine: Vajutage uuesti [ , ] ja valige soovitud sagedus. Vajutage väljumiseks [OK]. • Valige “OFF ADJUST” kellaaja automaatse korrigeerimise funktsiooni väljalülitamiseks. Signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimine või parandamine Signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimiseks peab olema vähemalt 1 sageduseplokk salvestatud edukalt seadme mällu. • Kui pärast “DAB/DAB+” valimist või automaatset skannimist ilmub näidikule ebaõnnestumise teada “SCAN FAILED”, siis juhinduge peatükist “1 sageduseploki käsitsi häälestamine” (→ allpool) • Kui selle seadme mällu on juba jaamad salvestatud, siis juhinduge peatükist “DAB/DAB+ signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimine” (→ paremal) • Peale antenni asukoha muutmist teostage automaatne skannimine ja uuendage jaama mälu. (→ 12) 1 sagedusploki käsitsi häälestamine Kasutage seda funktsiooni 1 sagedusploki skannimiseks pärast DAB-antenni asendi reguleerimist. Ettevalmistamine Märkige üles teie piirkonnas vastuvõetav sageduseplokk (nt. 12B 225. 648 MHz). 1 2 3 Kui näidikul on “SCAN FAILED”, siis reguleerige DAB-antenni asendit. Vajutage [ , ] teie piirkonnas vastuvõetava sagedusploki valimiseks ja vajutage siis [OK]. 13 RQT0A76 SC-RS52_EGEBGN_RQT0A76-B. book 1 ページ 2016年2月19日 金曜日 午前8時59分 CD-plaadi salvestamine sisemällu CD-plaadi tavasalvestamine kõrgkvaliteetse heliga (“HQ1-CD” režiimis) Saate salvestada CD-plaadi seadme sisemällu. Salvestused salvestatakse teie poolt valitud mälupesadesse (FAVOURITE) [1] kuni [5]. Salvestuse kvaliteedi huvides on CD-plaadi salvestuse kestvus sama kui esituse kestvus. • Toetatud salvestusallikas: CD-heliplaat CD-DA vormingus • Selles seadmes on igas (FAVOURITE) mälupesas [1] kuni [5] eelsalvestatud muusikanäidised. Eelsalvestatud sisu ülekirjutamise ajal kuvatakse näidikul “TO OVERWRITE, PRESS REC” . (→ 15, “Sisemälu sisu kustutamine ( MEMORY ”) 1 2 Vajutage [ REC] seiskamisrežiimis. Vajutage mälupesa numbrit [1] kuni [5] oma salvestuse salvestamiseks. Kui valitud numbri all on salvestatud sisu • Näidikul kuvatakse tekst “TO OVERWRITE, PRESS REC”. - Tühistamiseks vajutage [ ]. Ettevalmistamine • Lülitage seade sisse. (→ allpool) Ärge ühendage salvestamise ajal toitejuhet lahti. • Alustatakse salvestamine. • Salvestamise alustamisel süttib seadmel [ REC] tähis punaselt põlema. Salvestamise lõppemise kontrollimiseks Kui salvestamine lõpeb, kuvatakse näidikul mõne sekundi jooksul “WRITING”. [. . . ] - Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke [OK] ja [1] vähemalt 4 s vajutatuna. - Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna. • (FAVOURITE) [1] kuni [5] on salvestanud sisu 5-lt CD plaadilt. (→ 15) “SCAN FAILED” • Jaamu ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni ja käivitage automaatne skannimine (→ 12). [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC SCRS52

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag