Kasutusjuhend PANASONIC TX40C200E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC TX40C200E kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC TX40C200E kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC TX40C200E kasutusjuhendi.


PANASONIC TX40C200E : Lae alla täielik kasutusjuhend (1037 Ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC TX40C200E

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] KASUTUSJUHEND TX-40C200E KAUGJUHTIMISPULDIGA VÄRVITELER Sisukord Ohutusinfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tähised tootel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toitepistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aluse kokkupanek/eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Seinatoendi kasutamisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Keskkonnainfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ooteolekuinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tunnused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Komplekti kuuluvad tarvikud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Juhtnupud teleril ja nende kasutamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Patareide pulti sisestamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Toiteühendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Teade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tehnilised andmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kaugjuhtimispult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ühendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sisse/välja lülitamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Esmakordne paigaldamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Meediaesitus USB-sisendi kaudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Meediapleieri menüü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Teleri üldine kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kanaliloendi kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vanemlike sätete konfigureerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Elektrooniline telekava (EPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tarkvara ülendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rikkeotsing ja nõuanded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Arvutisisendi tüüpilised kuvamisrežiimid . . . . . . . . . . . . . . . 17 AV- ja HDMI-signaalide ühilduvus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 USB-režiimi toetatud failivormingud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Eesti - 2 - Ohutusinfo • Liigne helitugevus kõrvaklappidest või kuularitest võib põhjustada kurdistumist. ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHT!ÄRGE KATET (EGA TAGAPANEELI) ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS EEMALDAGE. HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA PÄDEVAL HOOLDUSTEHNIKUL. • Ärge pange telerile lahtise leegi allikaid nagu põlevaid küünlaid. [. . . ] Kasutusmeetod võib erineda digitaalse teleteksti sisust sõltuvalt. Teleteksti nupu uuesti vajutamisel lülitub teler tagasi telesaate näitamisele. Eesti - 10 - Ühendused Konnektor Tüüp Scartühendus (tagapaneelil) VGAühendus (tagapaneelil) SIDE AV Juhtmed Seade PC/YpbPr audioühendus (küljel) HDMIühendus (tagapaneelil) SPDIFühendus (tagapaneelil) Külgmine AV (audio/video) ühendus (küljel) Kõrvaklapiühendus (küljel) Külgmise audio YPbPr või arvutiühenduse juhe SPDIF SIDE AV HEADPHONE HEADPHONE PC ja YPbPr YPbPr videoühendus (tagapaneelil) USBühendus (küljel) CIühendus (küljel) PC ja YPbPr ülemineku ühendusjuhe MÄRKUS: Seadme ühendamisel YPbPr või Side AV sisendi kaudu tuleb ühenduse deblokeerimiseks kasutada ühendusjuhtmeid. | Saate kasutada YPbPr ja VGA üleminekujuhet (ei kuulu komplekti) YPbPr signaali deblokeerimiseks VGA-sisendi kaudu. | Arvutiaudio deblokeerimiseks tuleb kasutada YPBPR/PC AUDIOÜHENDUSE juhtme VALGET ja PUNAST sisendit. | Välisseadme SCART-pessa ühendamisel lülitub teler automaatselt AV-režiimi. | Digi-TV kanalite (Mpeg4 H. 264) vastuvõtmisel ja meediapleieri režiimis ei ole Scart-pesa väljund kasutatav. | Seinale paigaldamise komplekti (lisavarustus) kasutamisel on soovitav ühendada kõik vajalikud juhtmed teleri tagapaneelil paiknevatesse pesadesse enne teleri seinale paigaldamist. | CI- ehk ühisliidese moodulit tohib sisestada ja eemaldada ainult siis, kui teler on VÄLJALÜLITATUD. Lugege mooduli kasutusjuhendit detailse info saamiseks sätete kohta. 500 mA ületava voolutarbega seadmete ühendamine võib telerit kahjustada. | Teleriga võib ühendada üksnes varjestatud HDMI-juhtme tagamaks piisavat tundetust parasiitsageduse kiirguse suhtes. Hoolitsege enne mis tahes seadme teleriga ühendamist, et nii teler kui ühendatav seade on väljalülitatud. Pärast ühendamist saate seadmed kasutamiseks sisse lülitada. Eesti - 11 - Sisse/välja lülitamine Teleri sisselülitamine Ühendage toitejuhtme pistik 220–240 V vahelduvpingega (50 Hz) elektrivõrgu pistikupessa. Tehke nii teleri ooteolekust sisselülitamiseks: Vajutage puldil “ ”, P+ / P- või mõnd numbrinuppu. Või vajutage teleril külgmist funktsioonilülitit, kuni teler lülitub ooteolekust sisse. Lõpetamisel vajutage OK automaatotsingu alustamiseks. Märkus: Otsimiskestus erineb valitud otsingutoimingust sõltuvalt. Meediaesitus USB-sisendi kaudu Saate ühendada 2, 5” või 3, 5” (välise toitega) välise kõvaketta või USB-mälupulga teleriga teleri USB-sisendeid kasutades. Teleri väljalülitamine Vajutage puldil “ “ või vajutage teleril külgmist funktsioonilülitit, kuni teler lülitub ooteolekusse. Teleri toite täielikuks katkestamiseks ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu pistikupesast lahti. Märkus: Teleri ooteolekusse lülitamisel võib ooteoleku LED vilkumisega näidata, et funktsioon nagu ooteolekus otsing, õhu kaudu allalaadimine või taimer on aktiivne. LED võib vilkuda ka teleri ooteolekust sisse lülitamisel. Esmakordne paigaldamine Teleri esmakordsel sisselülitamisel ilmub keelevaliku kuva. Seadke järgmisel kuval navigeerimisnuppudega oma eelistused ja lõpetamisel vajutage j ätkamiseks OK. Märkus: Asukohamaa valikust sõltuvalt võidakse teil paluda seada ja kinnitada PIN. Peate PINi sisestama, kui teil palutakse seda hiljem menüüs teha. TÄHTIS!Varundage mäluseadmes olevad failid enne seadme teleriga ühendamist. Teatud tüüpi USB-seadmed (nt MP3-mängijad) või USB-kõvakettad/-mälupulgad ei pruugi olla selle teleriga ühilduvad. 1 TB (terabaidise) või suurema mälumahuga USB-kõvaketta vormindamisel võib esineda probleeme. Oodake alati natuke aega enne ühendamist ja lahtiühendamist, kuna pleier võib veel faile lugeda. [. . . ] Järgige nende vahel lülitumiseks ekraani alaservas kuvatud juhiseid. Järgnevusgraafik Prev Day (punane nupp): Kuvab eelmise päeva saateid. Zoom (kollane nupp): Vajutage kollast nuppu kava suumimiseks ehk pikema ajavahemiku kava vaatamiseks. Võimaldab teostada telekava andmebaasis žanripõhist otsingut. Teler kasutab telekavas sisalduvat infot kasutaja kriteeriumitele vastavate tulemuste kuvamiseks. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC TX40C200E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag