Kasutusjuhend PANASONIC TX-40DSW404

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC TX-40DSW404 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC TX-40DSW404 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC TX-40DSW404 kasutusjuhendi.


PANASONIC TX-40DSW404 : Lae alla täielik kasutusjuhend (1690 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC TX-40DSW404 (1643 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC TX-40DSW404

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] TX-24DSW504 TX-32DSW504S TX-40DSW404 TX-32DSF607 TX-32DSN608 TX-32DST606 TX-32DSX609 TX-32DSW504 TX-40DSW504S TX-40DSW504 TX-49DSW504S TX-49DSW504 TX-55DSW504 e SPIKKER Eesti Koduekraan minu koduekraan • Teave11 • Kuidas kasutada 12 • Seadistused13 • Ekraanivärv15 Rakenduste loend • Teave16 • Kuidas kasutada 17 • Seadistused18 Vaatamine Üldosa • Põhilised ühendused • Kanali valimine 19 22 • Informatsiooniriba24 • Valikute menüü27 • Subtiitrid29 • Viimane vaatamine • Energiat säästvad funktsioonid • Kellaaja seadistamine 30 32 34 • Väljalülitustaimer31 • Keel35 Välised seadmed • Väline ühendus • Väliste sisendite vaatamine • Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine • HDMI funktsioonid • Kehtivad sisendsignaalid 36 39 41 43 45 Parima pildi saavutamiseks • Režiim46 • Ümbruse andur47 • Pildi formaat 48 -2- • Pildiformaadi kontrollsignaal • Müraeemalduse seaded 50 53 • Põhiseadistused52 • Täpsemad sätted54 • Suvandi sätted57 • Ekraanisätted59 • Koopia reguleerimine60 Parima heli saamiseks • Helirežiim • Helitugevuse seaded 61 63 • Põhiseadistused62 • Häälsuuniste seaded64 • Heli kirjeldus66 • Täpsemad seaded 67 Põhi TV-kava • Telekava kasutamine 70 • Viitstardi seadistamine  73 Teletekst • Teleteksti vaatamine • Teletekstirežiim 75 77 • Teleteksti märgistik78 Kanalite häälestamine ja redigeerimine • Seadistusmenüü79 • Favoriitide redig. 80 • Kanalite loetelu82 • Automaatne seadistamine84 • Käsitsi häälestus88 • Uuenda kanalite nimekirja91 • Uus kanali teade92 • Signaali olek93 • Teised seadistused 94 • Valitavad satelliidid  95 -3- Salvestamine   USB-kõvaketta seadistamine • Ettevalmistused96 • USB-kõvaketta seadistamine 98 Praeguse programmi salvestamine • Salvestamine puudutusega100 • REW LIVE TV101 Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamise redigeerimine 103 105 • Märkus106 Tehniline teave • USB HDD107 Meediamängija Meediamängija kasutamine • Teave108 • Seadme/režiimi valimine 110 • Võrguseade112 Fotorežiim • Faili valimine • Foto vaatamine • Fotode sortimine • Slaidiesituse kasutamine 113 114 115 116 Videorežiim • Faili valimine • Video vaatamine • Heliväljundi seaded 120 121 125 • Video häälestamine123 Muusikarežiim • Faili valimine • Muusika esitamine 126 127 -4- • Muusika seadistus128 Salvestatud telerežiim   • Sisu valimine • Salvestatud telesaadete vaatamine • Sisu rühmitamine • Sisu kustutamine • Seadme vahetamine • Heliväljundi seaded 129 130 132 133 134 136 • Peatükkide loend135 Tehniline teave • Hoiatused seadme käsitsemisel 137 • USB-seadmed138 • Fotovorming139 • Videovorming140 • Muusikavorming143 Võrk Internetisisu • Teave144 • Internetisisu valimine 145 • Märkus146 DLNA • Majasisene voogesitus • DLNA kasutamine 147 149 Võrguühendused • Internetiühendus150 • DLNA-ühendus151 • Märkus153 Võrguseadistused • Võrguühendus154 • Käsitsi - Traadita156 • Käsitsi - Juhtmega159 • Käsitsi - Raadiopääsupunkt161 -5- • Võrguolek162 • My Home Cloudi seadist. 163 • VIERA nimi164 • TV Remote seadistused165 • Võrgulingi seaded166 • Faili jagamise seadist-d168 • Peegeldusseaded169 • Tarkvara värskendamine170 • Uue tarkvara teade171 Fotod • Faili valimine • Foto vaatamine • Slaidiesituse kasutamine 172 173 174 Videod • Faili valimine • Video vaatamine • Heliväljundi seaded 176 177 181 • Video häälestamine179 Muusika • Faili valimine • Muusika esitamine 182 183 • Muusika seadistus184 DIGA-salvesti • DIGA-salvesti juhtimine 185 Tehniline teave • Fotovorming186 • Videovorming187 • Muusikavorming190 Funktsioonid Peegeldus • Kuidas kasutada 191 • Peegeldusseaded192 -6- DVB IP kaudu • DVB-üle-IP-kliendi ühendamine 193 • DVB IP kaudu serveri valimine195 • Märkus197 VIERA Link „HDAVI Control™“ • VIERA Link’i ülevaade • Lihtne taasesitus 198 204 • Ettevalmistused203 • Lingi toide sees205 • Lingi toide väljas206 • Puhkereziim207 • Intelligentne puhkereziim208 • VIERA Link kontroll209 • Kõlarite valimine211 • Märkus212 Lapselukk • Lapseluku kasutamine 213 • PIN-kood214 • Vanemlik piirang215 Andmeteenuse rakendus • Andmesideteenuse rakenduse kasutamine 216 • Küpsis217 • Märkus218 Tavaliides • Ettevaatust!219 • Tavaliidese kasutamine 220 Tarneolek • Tarneolek221 Teleri tarkvara uuendamine • Teave222 • Automaatne värskendamine • Käsitsi värskendamine 223 224 -7- Seadistamise tähemärgid • Numbrinuppude kasutamine 225 Klaviatuur • Klaviatuur226 Seadistused Seadistusmenüü • Kuidas kasutada 227 Pilt • Režiim229 • Põhiseadistused230 • Ümbruse andur231 • Müraeemalduse seaded 232 • Täpsemad sätted233 • Suvandi sätted234 • Ekraanisätted236 • Koopia reguleerimine237 • Vaikesätete taastus238 Heli • Helirežiim239 • Põhiseadistused240 • Helitugevuse seaded 241 • Häälsuuniste seaded242 • Heli kirjeldus243 • Täpsemad seaded 244 • Vaikesätete taastus245 Võrk • Võrguühendus246 • Võrguolek247 • My Home Cloudi seadist. 248 • VIERA nimi249 • TV Remote seadistused250 • Võrgulingi seaded251 -8- • Faili jagamise seadist-d252 • Peegeldusseaded253 • Teised seadistused 254 Taimer • Väljalülitustaimer255 • Viitstardi seadistamine  256 • Ajavöönd257 • Automaatne väljalülitus258 • Signaalita väljalülitus259 Seadistus • Eco-navigatsioon260 • USB-seadme häälestus261 • Salvestuse seadistamine  262 • Lapselukk263 • Häälestusmenüü  264 • Keel267 • Ekraani seaded268 • Tavaliides270 • VIERA Linki sätted271 • Andmeteenuse rakendus272 • Süsteemi menüü273 • Muud seaded274 Tugi Spikrimenüü • Spikrimenüü kasutamine 275 KKK • Pilt276 • Digitelevisioon278 • Analoogtelevisioon280 • Heli281 • HDMI282 • Võrk283 -9- • Muu285 • Detailne teave 287 Hooldus • Hooldamine ja puhastamine 288 Litsents • Litsents289 OK Sulgudes olevad tähed tähistavad kaugjuhtimispuldi nuppe. Peamenüü Sinist värvi tähed tähistavad ekraanikuva elemente. Viited käesolevas spikris eSPIKKER ●● Käesolevas spikris eSPIKKER kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse tähendusega. See eSPIKKER sisaldab lehti kõikide mudelite kohta ja mõned funktsioonidest ei ole kõikide mudelite puhul saadaval. [. . . ] Eelvaate väljalülitamiseks valige Video eelvaade seadeks Väljas. eediamängija > Videorežiim > Video häälestamine M 2. Käivitage taasesitus nupuga ●● (punane). Kui peatasite viimase taasesituse poole peal, võidakse kuvada kinnitusekraan, et saaksite valida, kas soovite alustada peatatud kohast või algusest. eediamängija > Tehniline teave > Videovorming M ●● Toetatavate failivormingute üksikasjad ■■Pisipiltide vaade ●● Esiletõstetud sisu teabe kuvamine/peitmine Taasesituse alustamine (punane) Sisu muutmine (sinine) Seadme muutmiseks (kollane) ●● ●● ●● - 120 - Video vaatamine ■■Taasesitus teose valitud stseenist Valitud stseeni taasesitus algab ja jätkub kuni teose lõpuni. 3. Käivitage taasesitus nupuga ●● (punane). Filmide ja stseenide struktuur võib olenevalt kasutatavast digivideokaamerast erineda. Taasesituse kordamine eediamängija > Videorežiim > Video häälestamine M ●● ●● ■■Taasesitus ●● Taasesitamise juhtimine : Tagasikerimine : Edasikerimine : Stopp OK : Paus (kuvab ajaotsingu riba) / Taasesitus ●● Konkreetsele ajapunktile liikumine 1) Kuvage ajaotsingu riba nupuga OK. 2) Ajaotsingu riba kuvamise ajal Vajutage / : / : Otsimine umbes 10 sekundit Vajutage ja hoidke nuppe kiirelt otsimine 3) Liikuge märgitud ajapunkti nupuga OK. ●● Kasutusjuhendi ja informatsiooniriba kuvamiseks/peitmiseks Eelmine teos/stseen (punane) Järgmine teos/stseen (roheline) ●● ●● - 121 - ●● Pildiformaadi muutmiseks 1) Kuvage Pildiformaadi valimine nupuga ASPECT. – Samuti võite muuta kuvarežiimi, vajutades selleks nuppu ASPECT. (Vajutage korduvalt, kuni jõuate soovitud režiimini. ) – Sisust olenevalt ei pruugi kuvasuhet olla võimalik muuta. ●● Pisipiltide juurde naasmine BACK/RETURN - 122 - Video häälestamine Häälestage videorežiimi seaded. 3. Valige üks järgmistest elementidest ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. Video eelvaade / Multi Audio / Duaalne monoheli / Kordus / Subtiitriteksti seaded ●● Menüüelemendid ja valitavad suvandid erinevad sisust sõltuvalt. 4. Valige element ja vajutage salvestamiseks nuppu OK. Video eelvaade (Sees / Väljas) Määrab pealkirja või stseeni eelvaate alguse pisipildivaates. ●● Võib juhtuda, et hetkeks ei kuvata pisipildivaates pilte. See funktsioon on kasutatav pisipildivaates. ●● Multi Audio, Duaalne monoheli Valib valitavate heliradade vahel (kui on saadaval). ●● ●● Heli muutmiseks võib kuluda mitu sekundit. See funktsioon on saadaval taasesituse ajal. Kordus (Sees / Väljas) Taasesituse kordus teose või valitud faili (olenevalt sisust) sees Subtiitriteksti seaded Seadistab subtiitrite seadistuse. ●● See funktsioon on saadaval taasesituse ajal. Subtiitritekst: Valib kirjatüübi, et subtiitreid korrektselt kuvada (kui on olemas). Subtiitriteksti viivitus: Kohandab subtiitrite viivitusaega. - 124 - Heliväljundi seaded Pesaga DIGITAL AUDIO või HDMI2 (ARC-funktsioon) ühendatud võimendi kaudu saate nautida mitmekanalilist heli. ●● Praeguse heliseadistuse kinnitamine või muutmine eediamängija > Videorežiim > Video häälestamine M 1. Kuvage menüü nupuga MENU. 2. Valige Heli > SPDIF valik ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. SPDIF valik (Automaatne / PCM) Valib digitaalse helisignaali prioriteedi väljunditest DIGITAL AUDIO ja HDMI2 (ARC-funktsioon). ●● SPDIF on heliülekandefaili standardvorming. Automaatne: Dolby Digital Plus, Dolby Digital’i ja HE-AAC mitmekanaliline heli väljastatakse nagu Dolby Digital Bitstream. PCM: Digitaalne väljundsignaal on fikseeritud PCM-ile. ●● ARC (Audio Return Channel (helitagastuskanal)) on HDMI-kaablit kasutava digitaalheliväljundi funktsioon. - 125 - Muusikarežiim Faili valimine 1. Valige pisipildivaates kaust. 2. Käivitage taasesitus nupuga ●● (punane). Toetatavate failivormingute üksikasjad eediamängija > Tehniline teave > Muusikavorming M ■■Pisipiltide vaade ●● Esiletõstetud sisu teabe kuvamine/peitmine Taasesituse alustamine (punane) Seadme muutmiseks (kollane) Sisu muutmine (sinine) ●● ●● ●● - 126 - Muusika esitamine ■■Kaustas valitud faili taasesitamine 1. Valige kaust ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. 3. Käivitage taasesitus nupuga (punane). ■■Taasesitus ●● Taasesitamise juhtimine : Tagasikerimine : Edasikerimine : Stopp OK : Paus (kuvab ajaotsingu riba) / Taasesitus ●● Konkreetsele ajapunktile liikumine 1) Kuvage ajaotsingu riba nupuga OK. 2) Ajaotsingu riba kuvamise ajal Vajutage / : / : Otsimine umbes 10 sekundit Vajutage ja hoidke nuppe kiirelt otsimine 3) Liikuge märgitud ajapunkti nupuga OK. ●● Kasutusjuhendi kuvamine/peitmine Eelmine lugu (punane) Järgmine lugu (roheline) Pisipiltide juurde naasmine BACK/RETURN ●● ●● ●● - 127 - Muusika seadistus Häälestage muusikarežiimi seaded. ●● See funktsioon on kasutatav pisipildivaates. 1. Kuvage valikumenüü nupuga OPTION. 3. Valige Väljas / Kaust / Üht ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Kaust: Taasesituse kordus valitud kausta sees Üht: Valitud ühe faili taasesituse kordus - 128 - Salvestatud telerežiim   Sisu valimine ●● ●● USB HDD puhul USB HDD-l leiduva sisu esitamiseks kontrollige, kas on seadistatud vastav ühendus ja seaded. alvestamine   > USB-kõvaketta seadistamine S 1. Salvestatud telerežiimis kuvatakse valitud seadme sisu loend. ●● Üleval paremal kuvatakse valitud seadme järelejäänud mälumaht. [. . . ] Jälgige, et teleri pindadele ei satuks putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit või muid lenduvaid aineid. See võib pinna rikkuda või panna kooruma pinnakattevärvi. Ekraani pind on eritöötlusega kaetud ja võib kergesti kahjustuda. Ärge toksige ega kriipige pinda sõrmeküünte ega muude kõvade esemetega. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC TX-40DSW404

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag