Kasutusjuhend PANASONIC TX43EXW754

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC TX43EXW754 kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC TX43EXW754 kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC TX43EXW754 kasutusjuhendi.


PANASONIC TX43EXW754 : Lae alla täielik kasutusjuhend (3207 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC TX43EXW754 (2879 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC TX43EXW754

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] TX-50EXT786 TX-50EXF787 TX-50EXN788 TX-50EXX789 TX-50EXW784 TX-43EXW754 TX-58EXT786 TX-58EXF787 TX-58EXN788 TX-58EXX789 TX-58EXW784 TX-65EXT786 TX-65EXF787 TX-65EXN788 TX-65EXX789 TX-65EXW784 TX-75EXW784 e SPIKKER Eesti Lugege esmalt Enne kasutamist • Litsents13 Funktsioonid • 4K lahutusvõime 16 • Koduekraan17 • Info Frame18 • TV Anywhere19 • DVB IP kaudu20 • Kaks tuunerit21 • Lihtne peegeldus22 Koduekraan Koduekraan • Teave23 • Kuidas kasutada 25 • Lisa järjehoidja avamenüüsse27 • Valikumenüü28 Live TV • Kuidas kasutada 29 • Valikumenüü30 Rakendused • Kuidas kasutada 31 • Minu rakendus32 • Valikumenüü33 Seadmed • Kuidas kasutada 34 • Valikumenüü35 Vaatamine Üldosa • Satelliidiühendus36 • Põhilised ühendused -239 • Kanali valimine 41 • Informatsiooniriba43 • AV suvandid46 • Subtiitrid48 • Viimane vaatamine • Energiat säästvad funktsioonid • Kellaaja seadistamine 49 51 53 • Väljalülitustaimer50 • Keel54 4K lahutusvõime • 4K-ga ühilduvad seadmed • Kehtiv 4K vorming 55 57 • HDMI automaatseadistamine56 Välised seadmed • Väline ühendus • Väliste sisendite vaatamine • Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine • HDMI funktsioonid • Kehtivad sisendsignaalid 58 62 64 66 69 • HDMI HDR seade68 Parima pildi saavutamiseks • Režiim70 • Ümbruse andur71 • Pildi formaat • Pildiformaadi kontrollsignaal • Müraeemalduse seaded 72 73 78 • Põhiseadistused75 • Täpsemad sätted79 • Suvandi sätted83 • Ekraanisätted86 • Koopia reguleerimine88 Parima heli saamiseks • Helirežiim 89 -3- • Põhiseadistused90 • Helitugevuse seaded 92 • Häälsuuniste seaded94 • Heli kirjeldus96 • Täpsemad seaded 97 Põhi TV-kava • Telekava kasutamine 100 • Viitstardi seadistamine102 Teletekst • Teleteksti vaatamine • Teletekstirežiim 104 106 • Teleteksti märgistik107 3D • Märkus108 • 3D vaatamine 109 • 3D-rež. valimine. 111 • 3D seaded112 • Sisendpildi formaat 114 Kanalite häälestamine ja redigeerimine • Seadistusmenüü115 • Kanalite loetelu redaktor116 • Favoriitide redaktor119 • Automaatne seadistamine121 • Käsitsi häälestus125 • Uuenda kanalite nimekirja128 • Signaali olek129 • Teised seadistused • Valitavad satelliidid 130 131 Salvestamine USB-kõvaketta seadistamine • Ettevalmistused132 • USB-kõvaketta seadistamine 134 -4- Praeguse programmi salvestamine • Salvestamine puudutusega136 • REW LIVE TV137 Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamise redigeerimine 139 141 • Kaugsalvestamine142 • Märkus143 Tehniline teave • USB HDD144 Meediamängija Meediamängija kasutamine • Teave145 • Seadme/režiimi valimine • Faili jagamine 147 150 • Võrguseade149 Lihtsa loendi vaade • Faili valimine • Failde filtreerimine 151 153 Segakausta vaade • Faili valimine • Failde filtreerimine • Failide sortimine 154 156 157 Taasesitus • Taasesitus158 • Slaidiesituse sätted160 • Video häälestamine162 • Heliväljundi seaded 163 Salvestatud telerežiim • Sisu valimine • Salvestatud telesaadete vaatamine • Sisu rühmitamine -5164 165 167 • Sisu kustutamine • Heliväljundi seaded 168 170 • Peatükkide loend169 Ühendatud seade • Hoiatused seadme käsitsemisel 171 • USB-seadmed172 Toetatav vorming • Fotovorming173 • Videovorming174 • Muusikavorming177 Võrk Internetisisu • Teave178 • Internetisisu valimine 179 • Märkus180 DLNA • Majasisene voogesitus • DLNA kasutamine 181 183 Võrguühendused • Internetiühendus184 • DLNA-ühendus185 • Märkus187 Võrguseadistused • Võrguühendus188 • Käsitsi - Traadita190 • Käsitsi - Juhtmega193 • Käsitsi - Raadiopääsupunkt195 • Võrguolek196 • My Home Cloudi seadist. 197 • VIERA nimi198 • TV Remote seadistused199 • Võrgulingi seaded201 -6- • DVB-IP-kaudu serveri sätted203 • TV Kõikjal seadistused204 • Faili jagamise seadist-d205 • Peegeldusseaded206 • Control4 seaded207 • Tarkvara värskendamine208 • Uue tarkvara teade209 Fotod • Faili valimine • Foto vaatamine • Slaidiesituse kasutamine 210 211 212 Videod • Faili valimine • Video vaatamine • Heliväljundi seaded 213 214 218 • Video häälestamine216 Muusika • Faili valimine • Muusika esitamine 219 220 • Muusika seadistus221 Toetatav vorming • Fotovorming222 • Videovorming223 • Muusikavorming226 Funktsioonid Info Frame • Teave227 • Kuidas kasutada 228 • Seadistused229 Hääljuhtimine • Teave230 • Kuidas kasutada -7231 • Seadistused232 • Märkus233 TV Anywhere • Kuidas kasutada 234 • TV Kõikjal seadistused235 Peegeldus • Kuidas kasutada 236 • Peegeldusseaded237 DVB IP kaudu • DVB-üle-IP serveri ühendus • DVB-üle-IP kliendiühendus 238 241 • DVB-IP-kaudu serveri sätted240 • DVB IP kaudu serveri valimine243 • Märkus244 Pilt pildis vaade • Teave245 • Pilt pildis vaade246 • Märkus248 VIERA Link „HDAVI Control™“ • VIERA Link’i ülevaade • Lihtne taasesitus 249 255 • Ettevalmistused254 • Lingi toide sees256 • Lingi toide väljas257 • Puhkereziim258 • Intelligentne puhkereziim259 • VIERA Link kontroll260 • Kõlarite valimine262 • Märkus263 Lapselukk • Lapseluku kasutamine 264 • PIN-kood265 • Vanemlik piirang266 -8- Andmeteenuse rakendus • Andmesideteenuse rakenduse kasutamine 267 • Privaatsusseadistus268 • Märkus269 Tavaliides • Ettevaatust!270 • Tavaliidese kasutamine 271 Tarneolek • Tarneolek272 Teleri tarkvara uuendamine • Teave273 • Automaatne värskendamine • Käsitsi värskendamine 274 275 Seadistamise tähemärgid • Numbrinuppude kasutamine 276 Bluetooth-seadmed • Bluetoothi seadistamine277 Klaviatuur • Klaviatuur278 Seadistused Seadistusmenüü • Kuidas kasutada 279 Pilt • Režiim281 • Põhiseadistused282 • Ümbruse andur284 • Müraeemalduse seaded 285 • Täpsemad sätted286 • Suvandi sätted287 • Ekraanisätted289 • 3D seaded290 -9- • Koopia reguleerimine291 • Vaikesätete taastus292 Heli • Helirežiim293 • Põhiseadistused294 • Helitugevuse seaded 295 • Häälsuuniste seaded296 • Heli kirjeldus297 • Täpsemad seaded 298 • Vaikesätete taastus299 Võrk • Võrguühendus300 • Võrguolek301 • My Home Cloudi seadist. 302 • VIERA nimi303 • TV Remote seadistused304 • Võrgulingi seaded305 • DVB-IP-kaudu serveri sätted306 • TV Kõikjal seadistused307 • Faili jagamise seadist-d308 • Peegeldusseaded309 • Control4 seaded310 • Teised seadistused 311 Taimer • Väljalülitustaimer312 • Viitstardi seadistamine313 • Ajavöönd314 • Automaatne väljalülitus315 • Signaalita väljalülitus316 Seadistus • Eco-navigatsioon317 • Hääljuhtimise seadistused318 • USB-seadme häälestus319 - 10 - • Salvestuse seadistamine320 • Bluetoothi seadistamine321 • Lapselukk322 • Häälestusmenüü323 • Keel325 • Ekraani seaded326 • HDMI automaatseadistamine328 • HDMI HDR seade329 • Tavaliides330 • VIERA Linki sätted331 • Andmeteenuse rakendus332 • Süsteemi menüü333 • Muud seaded334 Tugi Spikrimenüü • Spikrimenüü kasutamine 335 KKK • Pilt336 • Digitelevisioon338 • Analoogtelevisioon340 • Heli341 • 3D342 • HDMI343 • Võrk344 • Muu346 • Detailne teave 348 Hooldus • Hooldamine ja puhastamine 349 - 11 - Kuidas kasutada ■■Märkide tähendused OK : Sulgudes olevad tähed tähistavad kaugjuhtimispuldi nuppe. Peamenüü : Sinist värvi tähed tähistavad ekraanikuva elemente. : Viited käesolevas spikris eSPIKKER Ajal, kui kursor asub viidete peal, saate nuppu OK vajutades hüpata leheküljele. ■■Kasutusjuhend = Märkus = ●● ●● Disaini ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. [. . . ] 4. Valige seade (USB-välkmälu / USB HDD / võrguseade) ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. ●● Kui kuvatakse võrguseadme kinnitusekraan, sisestage juurdepääsemiseks Kasutaja eelistus / Parool. 5. Valige Lihtsa loendi vaade / Segakausta vaade / TV-salvestus ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. Lihtsa loendi vaade eediamängija > Lihtsa loendi vaade M Segakausta vaade eediamängija > Segakausta vaade M TV-salvestus eediamängija > Salvestatud telerežiim M 6. Kuvatakse pisipildivaade. (Näide) ●● Esiletõstetud sisu teabe kuvamine/peitmine - 147 - = Märkus = ●● TV-salvestus on saadaval selle teleriga USB HDD-le salvestatud sisu jaoks. Veenduge, et kaugjuhtimiskood on „73“. aatamine > Välised seadmed > Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine V ●● ●● - 148 - Võrguseade Võite nautida võrguseadmetesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat. ●● Selle funktsiooni aktiveerimiseks ühendage teler oma koduvõrguga. õrk > Võrguühendused V õrk > Võrguseadistused V ■■Kuidas määrata Kasutaja eelistus / Parool 1. Kuvage menüü nupuga MENU. 2. Valige Võrk > Faili jagamise seadist-d > Võrguseadmete loend ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. 3. Valige võrguseade ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. 4. Sisestage Kasutaja eelistus / Parool nuppudega Noolenupud või Numbrinupud ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. ●● ●● Vajutage salvestamiseks BACK/RETURN. Uue võrguseadme registreerimiseks määrake Serveri nimi / Ühiskasut. Registreeritud seadme kustutamiseks valige Kustutus ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. 5. Valige Registreeri ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. ●● = Märkus = ●● ●● Olenevalt jõudlusest ei garanteerita kõikide serverite toimimist. Registreerida saab kuni 48 seadet. - 149 - Faili jagamine Võite jagada faile arvuti ja selle teleriga ühendatud seadmete vahel. ●● Selle funktsiooni aktiveerimiseks ühendage teler oma koduvõrguga. õrk > Võrguühendused V õrk > Võrguseadistused V 1. Kuvage menüü nupuga MENU. 2. Valige Võrk > Faili jagamise seadist-d > Faili jagamise server ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. 4. Kasutage oma arvutit failide jagamiseks. ●● See funktsioon ei ole kasutatav, kui teler on lülitiga Toitelüliti välja lülitatud. Faile saab jagada puhkerežiimis, kui suvandi DLNA Server seadeks on valitud Sees. = Märkus = ●● ●● Olenevalt jõudlusest ei garanteerita kõikide arvutite toimimist. Ärge lülitage toimingute (lugemine, kopeerimine jms) tegemise ajal telerit välja, ärge tõmmake välja toitejuhtme pistikut ega eemaldage seadet. Selline tegevus võib põhjustada seadme talitlushäireid või kahjustada salvestatud andmeid. Kõik USB HDD-l olevad andmed kustutatakse, kui vormindate USB HDD-d selle teleriga salvestamise jaoks. USB HDD ühendamine alvestamine > USB-kõvaketta seadistamine S ●● ●● ●● Kui toimingu (lugemine, kopeerimine jms) ajal käivitub taasesitamine, võib ekraanile tekkida pildimüra. Seadmete üksikasjad eediamängija > Ühendatud seade M ●● - 150 - Lihtsa loendi vaade Faili valimine Esitatakse digitaalse fotokaamera/videokaameraga salvestatud liikuvaid/ liikumatuid pilte. Valige pisipiltide vaates fail ja vajutage taasesituse alustamiseks nuppu OK. ●● Kui fail või kaust on digitaalse fotokaamera, digitaalse videokaamera, arvuti vms poolt muudetud või ümber nimetatud, ei pruugi pisipildi taasesitamine täielikult õnnestuda. : kuvamistõrge Kuu järgi sortimine 1) Kuvage valikumenüü nupuga OPTION. 2) Valige Kalender ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. ●● ●● Eelvaade käivitub, kui pisipildivaates tõstetakse esile eelvaadet toetav teos/stseen. Eelvaate väljalülitamiseks valige Video eelvaade seadeks Väljas. [. . . ] Probleemi püsimise korral võtke ühendust Panasonicu kohaliku edasimüüjaga. Ei saa võrku ühenduda ●● Veenduge, et kohtvõrgu kaabel või juhtmevaba LAN oleks korralikult ühendatud. õrk > Võrguühendused V ●● Kontrollige ühendusi ja seadistusi. õrk > Võrguühendused V õrk > Võrguseadistused V ●● ●● Kontrollige võrgu seadmeid ja võrgu keskkonda. Võimalik, et marsruuterit pole seadistatud IP-aadressi automaatselt edastama. Kui võrguadministraator eelistab IP-aadressi määrata, seadistage IP-aadress käsitsi. õrk > Võrguseadistused V ●● Marsruuter võib kasutada MAC-aadressi filtreerimist (turbeseadistus). [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC TX43EXW754

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag