Kasutusjuhend PANASONIC TX-65EZ1000E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC TX-65EZ1000E kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC TX-65EZ1000E kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC TX-65EZ1000E kasutusjuhendi.


PANASONIC TX-65EZ1000E : Lae alla täielik kasutusjuhend (2754 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC TX-65EZ1000E (2168 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC TX-65EZ1000E

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] Eesti TX-65EZ1000E Mudeli nr Kasutusjuhend OLED TV Täpsemate suuniste saamiseks vt [eSPIKKER] (sisseehitatud kasutusjuhend). ● Kuidas kasutada [eSPIKKER] (lk 23) Täname, et ostsite selle Panasonicu toote. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt käesolevaid juhtnööre ja hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. Lugege enne kasutamist tähelepanelikult läbi juhendi jaotis „Ettevaatusabinõud“. Käesolevas juhendis kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse tähendusega. [. . . ] ● Välisest seadmest mitmekanalilise heli (nt Dolby Digital 5. 1) nautimiseks ühendage seade võimendiga. Lisateavet ühendamiste kohta leiate seadmete ja võimendi kasutusjuhenditest. (Kuulamine) TV (Vaatamine) AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter (kaasas)  VD-mängija D  DMI-kaabel H  õimendi koos kõlarisüsteemiga V Välised seadmed (DVD-mängija jms) ■■Kõrvaklapid ● Helitugevuse seadete kohta lisateabe saamiseks vt [eSPIKKER] (Otsing eesmärgi alusel > Seadistused > Heli). TV (M3 stereo väike pistik) 16 Eesti ■■Tavaliides ● Lülitage CI-mooduli sisestamisel või eemaldamisel teler toitelüliti abil välja. ● Kui nutikaart ja CI-moodul on ühes komplektis, sisestage esmalt CI-moodul ning seejärel nutikaart CI-moodulisse. ● Sisestage või eemaldage CI-moodul täies ulatuses õiges suunas näidatud viisil. (Vaadatavad kanalid ja nende funktsioonid olenevad CI-moodulist. ) Kui krüptitud kanalid ei ilmu  Tavaliides] Seadistusmenüüs [ Kaabli paigutamine Enne kaablite kinnitamist eemaldage kate ja kaablikate (tagumine). Seejärel paigaldage telerile terminalikate. ■■Kaablite kinnitamine kaablivitsa ja kaablijuhiku abil. ● Turul võib olla saada ka püsivara vanema versiooniga CI-mooduleid, mis pole selle uue CI+ v1. 3 teleriga täielikult koostalitusvõimelised. ● Lisateabe saamiseks vt [eSPIKKER] (Otsing eesmärgi alusel > Funktsioonid > Tavaliides), lugege täpsemat teavet CI-mooduli kasutusjuhendist või võtke ühendust sisupakkujaga. TV kaablijuhik kaablivits CI-moodul Kaablijuhik Lahti ■■USB HDD (salvestamiseks) ● Ühendage USB-kõvaketas porti USB 1. ● Lisateabe saamiseks vt [eSPIKKER] (Otsing eesmärgi alusel > Salvestamine). ■■VIERA Link ● Kasutage VIERA Link-i ühendamiseks HDMI1 – 4. ● Lisateabe saamiseks vt [eSPIKKER] (Otsing eesmärgi alusel > Funktsioonid > VIERA Link „HDAVI Control™“). Kinni Kaablivitsa kinnitamine Sisestage kaablivits avasse Ava Eesti 17 Haarake kaablid kokku Seadke ots konksude vahele Konksud ● Kui kõik kaablid ei mahu läbi kaablijuhiku, kinnitage need kaablivitsaga, nagu järgnevalt näidatud. <Näide> Avamine: Suruge nuppu Nupp Eemaldamine teleri küljest: Nukid Suruge mõlemat külgmist nukki ■■Kaabliklemmikatte kinnitamine ● Ärge rakendage kaabliklemmikattele koormust. ● Olge ettevaatlik ja jälgige, et kaablid ei jää teleri ja klemmikatte vahele. ● USB 2-port, USB 3-port, ETHERNET-pesa, DIGITAL AUDIO, HDMI3-pesa või HDMI4-pesa kasutamisel ei ole kaablikate klemmikatet võimalik kinnitada. Hoidke eemaldatud kate hilisemaks kasutamiseks alles. ■■Juhtmete fikseerimine kaabliklambri abil kaabliklamber Vabastamine: Suruge sakki Sakk Haarake kaablid kimpu Seadistage ● Kinnitage kaablid vajaduse järgi. ● Kui kasutate valikulist tarvikut, järgige kaablite fikseerimisel selle kasutusjuhendit. 18 Eesti Funktsioonide tuvastamine Kaugjuhtimispult 6 OK ● Kinnitab valikud. ● Vajutage pärast kanali asendite valimist, et kiirelt kanalit muuta. 7 [Valikute menüü] ● Lihtne valikuline säte vaatamiseks, heli jaoks jne. ● Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks on vajalik lairibavõrgu keskkond. ● Teenus võidakse peatada või muuta ilma ette teatamata. 9 Helisummutus sees/väljas 10 Teleteksti nupp 11 Helitugevuse suurendamine/vähendamine 12 Numbrinupud ● Vahetab kanaleid ja teleteksti lehekülgi. Pärast seadistamist käivitab nupuvajutusega hõlpsalt rakenduse. ● Lisateabe saamiseks vt [eSPIKKER] (Otsing eesmärgi alusel > Koduekraan > Rakendused > Minu rakendus) 15 Tuli ● Süütab nupud umbes viieks sekundiks. [. . . ] Süsteemi tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud paigaldusspetsialist. Vale paigaldus võib põhjustada seadmestiku alla kukkumist ning kehalisi vigastusi või toote kahjustusi. Garantii ei hõlma selle nõude eiramisest tulenevaid kahjustusi. Satelliitantenni sisend Pistmik, F-tüüp 75 Ω × 2 Tarvikud (seinale riputamise osad) Antenni sisend VHF/UHF ■■Kõlar Kõlar Kasutustingimused Temperatuur 0 °C – 35 °C Niiskus 20% – 80% suhtelist õhuniiskust (mittekondenseeruv) Sisseehitatud juhtmevaba LAN Ühilduvus standardiga ja sagedusvahemik*1 IEEE802. 11a/n 5, 180 GHz – 5, 320 GHz, 5, 500 GHz – 5, 580 GHz, 5, 660 GHz – 5, 700 GHz IEEE802. 11b/g/n 2, 412 GHz – 2, 472 GHz Turvalisus WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bit/128 bit) Kõlari kaabel Alust kasutatakse punktides 1 kuni 7 kõlari kronsteini kinnitamiseks ja kõlari kaabli ühendamiseks teleriga. Koostekruvi (4) M5 × 10 Alusplaat ■■Aluse lisatarvikud Juhtmevaba tehnoloogia Bluetooth*2 Ühilduvus standardiga Bluetooth 3. 0 Sagedusvahemik 2, 402 GHz – 2, 480 GHz *1:  agedus ja kanal erinevad olenevalt riigist. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC TX-65EZ1000E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag