Kasutusjuhend PANASONIC TX-77EZ1000E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust. ÄRA UNUSTA : ALATI LOE TOOTEJUHENDIT ENNE OSTMIST !!!

Sponsorite lingid

Kui see dokument vastab kasutusjuhendile, joonisele või juhenditele, mida te otsisite, laadige see kohe alla. Lastmanuals tagab sulle kiire ja lihtsa ligipääsu PANASONIC TX-77EZ1000E kasutusjuhendile. Me loodame, et see PANASONIC TX-77EZ1000E kasutusjuhend on sulle kasulik.

Lastmanuals aitab alla laadida PANASONIC TX-77EZ1000E kasutusjuhendi.


PANASONIC TX-77EZ1000E : Lae alla täielik kasutusjuhend (2216 Ko)

Sa võid ka alla laadida järgnevaid tootega seotud olevaid kasutusjuhendeid:

   PANASONIC TX-77EZ1000E (2168 ko)

Käsitsi abstraktne: manual PANASONIC TX-77EZ1000E

Detailne info toote kasutamise kohta on kasutusjuhendis.

[. . . ] TX-65EZ1000E TX-55EZ950E TX-77EZ1000E TX-65EZ950E e SPIKKER Eesti Lugege esmalt Enne kasutamist • Litsents13 Funktsioonid • 4K lahutusvõime 16 • Koduekraan17 • Info Frame18 • Puutepadjaga juhtseade19 • TV Anywhere20 • DVB IP kaudu21 • Kaks tuunerit22 • Lihtne peegeldus23 Koduekraan Koduekraan • Teave24 • Kuidas kasutada 26 • Lisa järjehoidja avamenüüsse28 • Valikumenüü29 Live TV • Kuidas kasutada 30 • Valikumenüü31 Rakendused • Kuidas kasutada 32 • Minu rakendus33 • Valikumenüü34 Seadmed • Kuidas kasutada 35 • Valikumenüü36 Vaatamine Üldosa • Satelliidiühendus37 -2- • Põhilised ühendused • Kanali valimine 40 42 • Informatsiooniriba44 • AV suvandid47 • Subtiitrid49 • Viimane vaatamine • Energiat säästvad funktsioonid • Kellaaja seadistamine 50 52 55 • Väljalülitustaimer51 • Keel56 4K lahutusvõime • 4K-ga ühilduvad seadmed • Kehtiv 4K vorming 57 59 • HDMI automaatseadistamine58 Välised seadmed • Väline ühendus • Väliste sisendite vaatamine • Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine • HDMI funktsioonid • Kehtivad sisendsignaalid 60 64 66 68 71 • HDMI HDR seade70 Parima pildi saavutamiseks • Režiim72 • Ümbruse andur74 • Pildi formaat • Pildiformaadi kontrollsignaal • Müraeemalduse seaded 75 77 82 • Põhiseadistused79 • Täpsemad sätted83 • Suvandi sätted89 • Ekraanisätted93 • Luku seadistus95 • Koopia reguleerimine96 -3- Parima heli saamiseks • Helirežiim • Helitugevuse seaded 97 100 • Põhiseadistused98 • Häälsuuniste seaded102 • Heli kirjeldus104 • Täpsemad seaded 105 Põhi TV-kava • Telekava kasutamine 108 • Viitstardi seadistamine110 Teletekst • Teleteksti vaatamine • Teletekstirežiim 112 114 • Teleteksti märgistik115 Kanalite häälestamine ja redigeerimine • Seadistusmenüü116 • Kanalite loetelu redaktor117 • Favoriitide redaktor120 • Automaatne seadistamine122 • Käsitsi häälestus126 • Uuenda kanalite nimekirja129 • Signaali olek130 • Teised seadistused • Valitavad satelliidid 131 132 Salvestamine USB-kõvaketta seadistamine • Ettevalmistused133 • USB-kõvaketta seadistamine 135 Praeguse programmi salvestamine • Salvestamine puudutusega137 • REW LIVE TV138 -4- Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamine • Viitstardi seadistamise redigeerimine 140 142 • Kaugsalvestamine143 • Märkus144 Tehniline teave • USB HDD145 Meediamängija Meediamängija kasutamine • Teave146 • Seadme/režiimi valimine • Faili jagamine 149 152 • Võrguseade151 Lihtsa loendi vaade • Faili valimine • Failde filtreerimine 153 155 Segakausta vaade • Faili valimine • Failde filtreerimine • Failide sortimine 156 158 159 Taasesitus • Taasesitus160 • Slaidiesituse sätted162 • Video häälestamine164 • Heliväljundi seaded 165 Salvestatud telerežiim • Sisu valimine • Salvestatud telesaadete vaatamine • Sisu rühmitamine • Sisu kustutamine • Heliväljundi seaded -5166 167 169 170 172 • Peatükkide loend171 Ühendatud seade • Hoiatused seadme käsitsemisel 173 • SD-kaart174 • USB-seadmed175 Toetatav vorming • Fotovorming176 • Videovorming177 • Muusikavorming180 Võrk Internetisisu • Teave181 • Internetisisu valimine 182 • Märkus183 DLNA • Majasisene voogesitus • DLNA kasutamine 184 186 Võrguühendused • Internetiühendus187 • DLNA-ühendus188 • Märkus190 Võrguseadistused • Võrguühendus191 • Käsitsi - Traadita193 • Käsitsi - Juhtmega196 • Käsitsi - Raadiopääsupunkt198 • Võrguolek199 • My Home Cloudi seadist. 200 • VIERA nimi201 • TV Remote seadistused202 • Võrgulingi seaded204 • DVB-IP-kaudu serveri sätted206 • TV Kõikjal seadistused207 -6- • Faili jagamise seadist-d208 • Peegeldusseaded209 • Control4 seaded210 • Tarkvara värskendamine211 • Uue tarkvara teade212 Fotod • Faili valimine • Foto vaatamine • Slaidiesituse kasutamine 213 214 215 Videod • Faili valimine • Video vaatamine • Heliväljundi seaded 216 217 221 • Video häälestamine219 Muusika • Faili valimine • Muusika esitamine 222 223 • Muusika seadistus224 Toetatav vorming • Fotovorming225 • Videovorming226 • Muusikavorming229 Funktsioonid Info Frame • Teave230 • Kuidas kasutada 231 • Seadistused232 Hääljuhtimine • Teave233 • Kuidas kasutada 234 • Seadistused235 • Märkus236 -7- Puutepadjaga juhtseade • Teave237 • Paaristamine238 • Juhtseadiste tuvastamine 239 • Seadistused241 TV Anywhere • Kuidas kasutada 242 • TV Kõikjal seadistused243 Peegeldus • Kuidas kasutada 244 • Peegeldusseaded245 DVB IP kaudu • DVB-üle-IP serveri ühendus • DVB-üle-IP kliendiühendus 246 249 • DVB-IP-kaudu serveri sätted248 • DVB IP kaudu serveri valimine251 • Märkus252 Pilt pildis vaade • Teave253 • Pilt pildis vaade254 • Märkus256 VIERA Link „HDAVI Control™“ • VIERA Link’i ülevaade • Lihtne taasesitus 257 264 • Ettevalmistused263 • Lingi toide sees265 • Lingi toide väljas266 • Puhkereziim267 • Intelligentne puhkereziim268 • VIERA Link kontroll269 • Kõlarite valimine271 • Märkus272 -8- Lapselukk • Lapseluku kasutamine 273 • PIN-kood274 • Vanemlik piirang275 Andmeteenuse rakendus • Andmesideteenuse rakenduse kasutamine 276 • Privaatsusseadistus277 • Märkus278 Tavaliides • Ettevaatust!279 • Tavaliidese kasutamine 280 Tarneolek • Tarneolek281 Teleri tarkvara uuendamine • Teave282 • Automaatne värskendamine • Käsitsi värskendamine 283 284 Seadistamise tähemärgid • Numbrinuppude kasutamine 285 Bluetooth-seadmed • Bluetoothi seadistamine286 Klaviatuur • Klaviatuur287 Seadistused Seadistusmenüü • Kuidas kasutada 288 Pilt • Režiim290 • Põhiseadistused291 • Ümbruse andur293 • Müraeemalduse seaded 294 -9- • Täpsemad sätted295 • Suvandi sätted296 • Ekraanisätted298 • Luku seadistus299 • Koopia reguleerimine300 • Vaikesätete taastus301 Heli • Helirežiim302 • Põhiseadistused303 • Helitugevuse seaded 304 • Häälsuuniste seaded305 • Heli kirjeldus306 • Täpsemad seaded 307 • Vaikesätete taastus308 Võrk • Võrguühendus309 • Võrguolek310 • My Home Cloudi seadist. 311 • VIERA nimi312 • TV Remote seadistused313 • Võrgulingi seaded314 • DVB-IP-kaudu serveri sätted315 • TV Kõikjal seadistused316 • Faili jagamise seadist-d317 • Peegeldusseaded318 • Control4 seaded319 • Teised seadistused 320 Taimer • Väljalülitustaimer321 • Viitstardi seadistamine322 • Ajavöönd323 • Automaatne väljalülitus324 • Signaalita väljalülitus325 - 10 - Seadistus • Eco-navigatsioon326 • Hääljuhtimise seadistused327 • USB-seadme häälestus328 • Salvestuse seadistamine329 • VIERA puutep. -ga juhtseade330 • Bluetoothi seadistamine331 • Lapselukk332 • Häälestusmenüü333 • Keel335 • Ekraani seaded336 • HDMI automaatseadistamine338 • HDMI HDR seade339 • Tavaliides340 • VIERA Linki sätted341 • Andmeteenuse rakendus342 • Süsteemi menüü343 • Muud seaded344 Tugi Spikrimenüü • Spikrimenüü kasutamine 345 KKK • Pilt346 • Digitelevisioon348 • Analoogtelevisioon350 • Heli351 • HDMI352 • Võrk353 • Muu355 • Detailne teave 357 Hooldus • Hooldamine ja puhastamine 358 - 11 - Kuidas kasutada ■■Märkide tähendused OK : Sulgudes olevad tähed tähistavad kaugjuhtimispuldi nuppe. Peamenüü : Sinist värvi tähed tähistavad ekraanikuva elemente. : Viited käesolevas spikris eSPIKKER Ajal, kui kursor asub viidete peal, saate nuppu OK vajutades hüpata leheküljele. ■■Kasutusjuhend = Märkus = ●● ●● Disaini ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Käesolevas spikris eSPIKKER kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse tähendusega. [. . . ] 2) Valige Kalender ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. ●● ●● Eelvaade käivitub, kui pisipildivaates tõstetakse esile eelvaadet toetav teos/stseen. Eelvaate väljalülitamiseks valige Video eelvaade seadeks Väljas. 3) Valige Video häälestamine > Video eelvaade ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. – Võib juhtuda, et hetkeks ei kuvata pisipildivaates pilte. – See funktsioon on kasutatav pisipildivaates. ●● Toetatavate failivormingute üksikasjad eediamängija > Toetatav vorming M ●● Faili taasesitamine eediamängija > Taasesitus > Taasesitus M - 153 - ■■Seadistused 1. Kuvage valikumenüü nupuga OPTION. 3. Valige üks järgmistest elementidest ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. Esita valitud / Kordus / Segamini 4. Valige element ja vajutage salvestamiseks nuppu OK. Esita valitud Taasesitatava faili valimise seaded Kordus (Kaust / Faili kordus / Väljas) Taasesituse kordus Kaust: Taasesituse kordus valitud kausta sees Faili kordus: Valitud ühe faili taasesituse kordus Segamini (Sees / Väljas) Failide taasesitamine juhuslikus järjestuses. - 154 - Failde filtreerimine Faile saab filtreerida sisutüübi alusel. 4. Valige OK ja vajutage vahetamiseks nuppu OK. ●● Muusikafaili valimine eediamängija > Segakausta vaade > Failde filtreerimine M - 155 - Segakausta vaade Faili valimine Kuvab kõigi kausta alusel rühmitatud failide pisipildid. : kuvamistõrge ●● Eelvaade käivitub, kui pisipildivaates tõstetakse esile eelvaadet toetav teos/stseen. Eelvaate väljalülitamiseks valige Video eelvaade seadeks Väljas. 3) Valige Video häälestamine > Video eelvaade ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. – Võib juhtuda, et hetkeks ei kuvata pisipildivaates pilte. – See funktsioon on kasutatav pisipildivaates. ●● Toetatavate failivormingute üksikasjad eediamängija > Toetatav vorming M ●● Faili taasesitamine eediamängija > Taasesitus > Taasesitus M - 156 - ■■Seadistused 1. Kuvage valikumenüü nupuga OPTION. 3. Valige üks järgmistest elementidest ja vajutage juurdepääsemiseks nuppu OK. Esita valitud / Kordus / Segamini 4. Valige element ja vajutage salvestamiseks nuppu OK. Esita valitud Taasesitatava faili valimise seaded Kordus (Kaust / Faili kordus / Väljas) Taasesituse kordus Kaust: Taasesituse kordus valitud kausta sees Faili kordus: Valitud ühe faili taasesituse kordus Segamini (Sees / Väljas) Failide taasesitamine juhuslikus järjestuses. - 157 - Failde filtreerimine Faile saab filtreerida sisutüübi alusel. (Foto / Video / Muusika) 1. Kuvage valikumenüü nupuga OPTION. 4. Valige OK ja vajutage vahetamiseks nuppu OK. - 158 - Failide sortimine Faile on võimalik tähestikulises/kuupäevalises järjekorras sortida. 3. Valige Tähestik (A. . . Z) / Tähestik (Z. . . A) / Kuupäev (1. . . 9) / Kuupäev (9. . . 1) ja vajutage vahetamiseks nuppu OK. - 159 - Taasesitus Taasesitus ■■Foto taasesitus : Elmise foto juurde : Järgmise foto juurde : Stopp OK : Taasesitusrežiimi vahetamine (Ühevaade / Slaidiesitus). BACK/RETURN : Pisipiltidesse naasmine. - 160 - ■■Video/muusika taasesitamine : Tagasikerimine : Edasikerimine : Stopp OK : Paus (kuvab ajaotsingu riba) / Taasesitus ●● Konkreetsele ajapunktile liikumine 1) Kuvage ajaotsingu riba nupuga OK. 2) Ajaotsingu riba kuvamise ajal Vajutage / : / : Otsimine umbes 10 sekundit Vajutage ja hoidke nuppe kiirelt otsimine 3) Liikuge märgitud ajapunkti nupuga OK. [. . . ] Veenduge, et USB-pordis poleks võõrkehi. ●● Kuvatakse tõrketeade ●● ●● Järgige sõnumis kuvatavaid juhtnööre. Kui probleem ei kao, võtke ühendust Panasonicu kohaliku edasimüüjaga või volitatud teenindusega. - 355 - Puutepadjaga juhtseade ei tööta või registreerumine ei õnnestu ●● ●● ●● Kas patareid on paigaldatud õigesti?Registreerige uuesti. unktsioonid > Puutepadjaga juhtseade > Seadistused F ●● Kasutage puutepadjaga juhtseadet ligikaudu 3, 2 m kauguselt telerist. (Vahemaa võib olla lühem, olenevalt teleri ja juhtseadme vahele jäävatest takistustest või ümbritsevast keskkonnast. ) Hääljuhtimisfunktsioon ei toimi ●● Olenevalt hääldusest, mürast ja võrgukeskkonnast ei pruugi hääljuhtimisfunktsioon korralikult töötada. [. . . ]

LOOBUMA ALLA LAADIMAST KASUTUSJUHEND PANASONIC TX-77EZ1000E

Lastmanuals pakub riist- ja tarkvaraliste kasutusjuhendite jagamise, salvestamise ja otsimise ühiskondlikult juhitud teenust.
Lastmanuals ei saa olla kuidagi vastutav selle eest, kui dokument, mida te otsite, ei ole saadaval, on poolik või ei ole selles keeles, mida te eelistate. Lastmanuals ei vastuta, kui keel või mudel ei vasta kirjeldustega. Lastmanuals ei paku tõlketeenust.

Kui sa oled tingimustega nõus, kliki lepingu lõpus „Lae alla kasutusjuhend“ ning allalaadimine algab.

Otsi kasutusjuhendit

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Määratud kaubamärgid ja tootemargid on nende vastavate omanikkude vara.

flag